Legislaţie Comunitară OrizontalăPachetul MĂRFURI / GOODS PACKAGE

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93

 

 

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană

 

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naţionale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru şi de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE

 

Decizia nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru comercializarea produselor şi de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului

 

 

 

 

LEGISLAŢIE NAŢIONALĂ ORIZONTALĂ

 

OG nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor (publicată în MO nr. 606 din 26 august 2010), modificată de OG nr. 8/2012

 

OG nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii (publicată în MO nr. 601 din 31 august 2009), modificată de OG nr. 22/2011 şi aprobată prin Legea nr. 256/2011

 

Ordin MECMA nr. 186/02.02.2011 pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare a conformităţii ce se notifică şi notificarea la Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene a organismelor desemnate (pulicat în MO nr. 125 din 18 feb. 2011)

 

HG nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora (publicată în MO nr. 376 din 30 mai 2011)

 

 

 

NOUA ABORDARE/NEW APPROACH

 
 

 


JUCĂRII

TOYS

 

DIRECTIVE 2009/48/CE

 

DIRECTIVE 88/378/EEC

 

ECHIPAMENTE DE JOASĂ TENSIUNE

LOW VOLTAGE EQUIPMENT

 

DIRECTIVE 73/23/EEC

 

INSTRUMENTE DE CÂNTĂRIRE NEAUTOMATĂ

 

Directiva 2009/23/CE

RECIPIENTE SIMPLE SUB PRESIUNE

SIMPLE PRESSURE VESSELS

 

DIRECTIVE 2009/105/CE

MIJLOACE DE MĂSURARE

MEASURING INSTRUMENTS

 

DIRECTIVE 2004/22/EC

 

ECHIPAMENTE SUB PRESIUNE

PRESSURE EQUIPMENT

 DIRECTIVE 97/23/EC

ASCENSOARE

LIFTS

  

DIRECTIVE 95/16/EC

 

APARATE CONSUMATOARE DE COMBUSTIBILI GAZOŞI

 

 

Directiva 2009/142/CE

INSTALAŢII DE TRANSPORT PE CABLU PENTRU PERSOANE

CABLEWAY INSTALLATIONS DESIGNED TO CARRY PERSONS

 

DIRECTIVE 2000/9/EC

 

 

Ghid pentru implementarea directivelor
bazate pe Noua Abordare şi Abordarea Globala

 

 

VECHEA ABORDARE/OLD APPROACH

 
 

 

 

 

 

 

 


STICLA DE CRISTAL/CRYSTAL GLASS

DIRECTIVE 69/493/EEC

ÎNCĂLŢĂMINTE/FOOTWEAR

DIRECTIVE 94/11/EC

GENERATOARE DE AEROSOLI/AEROSOL DISPENSER

DIRECTIVE 75/324/EEC, 94/1/EC, 2008/47/EC

TEXTILE/TEXTILES

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011

 

 

 

 

NOUA ABORDARE/NEW APPROACH

Directiva/Directive

Legislaţia naţională

National Legislation

 

Directiva 88/378/CEEJucarii

 

- abrogată de Directiva2009/48/CE privind siguranţa jucăriilor, cu excepţia art. 2(1), partea III din Anexa II, care se abrogă de la 20 iulie 2013

 

Regulamentul 681 din 2013 de modificare a directivei 2009/48/CE privind siguranta jucariilor

 

 

 

 

Legislaţie secundară :

Ordin nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 49/20.01.2004

Ordin nr. 121/2005 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 270/01.04.2005

 

Ordin nr. 368/2003 pentru aprobarea unor măsuri privind recunoaşterea şi desemnarea laboratoarelor de încercări şi a organismelor de certificare care realizează evaluarea conformităţii jucăriilor

Monitorul Oficial nr. 459/27.06.2003

 

Ordin nr. 405/2008 pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului economiei şi comerţului nr. 393/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate, cu modificările şi completările ulterioare

Monitorul Oficial nr. 150/27.02.2008

 

Ordin nr. 730/2011 al ministrului economiei comerţului şi mediului de afaceri privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul securităţii utilizatorilor de jucării, care adoptă standardele europene armonizate

MonitorulOficial nr. 293/27.04.2011

 

Organisme Notificate

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Liliana Linculescu

liliana_linculescu@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

Intrebari frecvente

 

FAQs

 

 

 

Directiva 73/23/CEEEchipamente de joasă tensiune

 

Directiva 2006/95/CE  privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamente electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune

 

(versiune codificată)

HG nr. 457/18.04.2003 privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată în MO. nr. 402 din 15 iunie 2007, amendată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor şi de HG nr. 1302/2009

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 384/2004    pentru aprobarea Listei cuprinzând standardele române privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, care adoptă standardele europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 681/29.07.2004

 

Ordin nr. 35/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea si desemnarea organismelor şi/sau laboratoarelor ce pot întocmi rapoarte de încercări, care atestă conformitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune cu cerinţele esenţiale de securitate

Monitorul Oficial nr. 96/02.02.2004

 

Ordin nr. 1310/2007 pentru înlocuirea anexei la ordinul ministrului economiei si comerţului nr.384/2004 privind aprobarea listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate privind asigurarea securităţii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune

Monitorul Oficial  nr. 794/22.11.2007

 

Organisme Notificate

 

 

Persoana de contact

 

Liliana Linculescu

liliana_linculescu@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

 

Informatii punctuale

 

 

Intrebari frecvente

 

Directiva 2009/23/CE

privind instrumentele de cântărire neautomate

 

(versiune codificată)

HG nr. 617/2003 pentru stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere în funcţiune a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, republicată în MO 840 din 2008, completată de HG nr. 1302/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor

 

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 365/2003    privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată care adoptă standarde europene armonizate

Monitorul Oficial nr. 456/26.06.2003

 

Organisme Notificate

 

 

Persoana de contact

 

Cătălina Groza

cgroza@minind.ro

 

 

 

Informatii punctuale

 

 

 

 

Directiva 2009/105/CE referitoare la Recipientele simple sub presiune (versiune codificată).

 

Legislaţie secundară:

 

Ordin nr. 185/2003    privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

Monitorul Oficial nr. 339/19.05.2003

 

 

Ordin MECMA Nr. 1461/06.08.2012 pentru modificarea anexei  la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 185/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la recipientele simple sub presiune

Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 604/23.08.2012

 

 

Organisme Notificate

 

 

 

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Viorel Dumitrescu vdumitrescu@minind.ro

 

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Veronica Has

veronica_has@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

 

Directiva 97/23/CEEchipamente sub presiune

 

 

 

 

 

Legislaţie secundară:

Ordin nr. 440/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune

Monitorul Oficial nr. 705/04.08.2004

 

 

 

Ordin MECMA Nr. 2965/27.08.2012 pentru modificarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, aprobată prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 440/2004

Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 636/06.09.2012

 

Organisme Notificate

 

 

 

 

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

 

Viorel Dumitrescu vdumitrescu@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Veronica Has

veronica_has@minind.ro

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

 

Directiva 95/16/EC de apropiere a legislatiilor statelor membre referitoare la ascensoare

 

 

 

Directiva 2006/42/CE privind echipamentele tehnice și de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare)

 

  • H.G. nr. 439/2003  privind stabilirea condiţiilor de introducerea pe piaţă  a ascensoarelor, amendată prin H.G.nr. 2176/2004 pentru modificarea unor hotărâri  ale Guvernului în scopul eliminării unor  dispoziţii privind obligaţia aplicării standardelor şi actualizării referitoare la standarde, modificată şi completată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)
  • H.G. nr. 294/2008  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 439/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a ascensoarelor

 

Legislaţie secundară :

Ordinul nr. 506/14.03.2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr.184/2003 privind aprobarea Listei standardelor române care adopta standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

Publicat  în Monitorul Oficial nr.252 din 11 aprilie 2011

 

 

Organisme Notificate

 

 

    Guide to application of the lifts directive 95/16/EC (8MB)

 

 

 

 

 

 

Persoana de contact

 

 

 

Viorel Dumitrescu viorel_dumitrescu@minind.ro

 

 

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

 

 

 

Directiva 2009/142/CE privind aparatele consumatoare de combustibili gazoși (versiune codificată)

HG nr. 775/27.07.2011 privind stabilirea măsurilor  pentru supravegherea pieţei aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a acestora

 

Monitorul Oficial nr. 595/23.08.2011

 

Legislaţie secundară:

Organisme Notificate

 

 

Ordin nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi

 

Monitorul Oficial nr. 253/21.03.2006

 

Ordin nr. 507/14.03.2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 47/2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care adopta standardele europene armonizate referitoare la aparate consumatoare de combustibili gazosi

       Monitorul Oficial nr. 252/11.04.2011

 

 

 

Persoana de contact

 

 

Ion Ilie

ion_ilie@minind.ro;

 

 

 

 

 

Informatii punctuale

 

Directiva 2000/9 CE -  Instalaţii de transport pe cablu pentru persoane

 

 

·       H.G. nr.1009/2004 privind  stabilirea condiţiile de punere in funcţiune a instalaţiilor de transport pe cablu pentru persoane amendată prin HG nr. 1589/2006 şi HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007) si HG 1454/2008 pentru modificarea si completarea HG nr. 1009/2004 privind stabilirea conditiilor de punere in functiune a instalatiilor de transport pe cablu pentru persoane

 

 

 Legislaţie secundară:

Ordin nr. 198/2006 pentru actualizarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la instalaţiile de transport pe cablu pentru persoane

Monitorul Oficial nr. 260/22.03.2006

 

 

Organisme Notificate

 

 

 

 

Persoana de contact

 

 

Ion Ilie

ion_ilie@minind.ro;

 

 

Informatii punctuale

 

Directiva 2004/22/CE – privind mijloacele de măsurare

 

 

Directiva 2009/34/CE – privind dispozițiile comune pentru mijloacele de măsurare și metodele de control metrologic

  • HG nr. 264/2006 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi de punere in funcţiune a mijloacelor de măsurare, modificată şi completată de HG nr. 962/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul liberei circulaţii a mărfurilor (publicată în Monitorul Oficial al României nr. 628/13.09.2007)
  • HG 574/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 264/2006 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de punere in functiune a mijloacelor de masurare

 

 

Organisme Notificate

 

Legislaţie secundară:

 

Ordin nr. 1690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă standardele europene armonizate      

 Monitorul Oficial nr.414/20.06.2007

 

           Ordin nr. 1.533/2008 pentru modificarea anexei la    

             Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.690/2007 

             privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române

             din domeniul mijloacelor de măsurare, care adoptă

             standarde europene armonizate

               Monitorul Oficial nr. 405/29.05.2008

 

          

Persoana de contact

 

 

Cătălina Groza,

cgroza@minind.ro

 

Informatii punctuale

 

VECHEA ABORDARE/OLD APPROACH

Directiva/Directive

 

Legislatia nationala

National Legislation

 

 

Directiva 75/324/CEE privind generatoarele de aerosoli, amedată de

Directiva 94/1/CE şi

 Directiva 2008/47/CE

 

Directive 75/324/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol dispensers, amended by Directive 94/1/EC and

Directive 2008/47/EC

 

HG nr. 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

HG nr. 573/2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 454/2003 şi HG 1094/2009

HG nr. 950/2013 pentru modificarea si completarea HG nr. 1094/2009 privind conditiile introducerii pe piata a generatoarelor de aerosoli

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Aspecte tehnice

Technical issues:

Viorel Dumitrescu, viorel_dumitrescu@minind.ro

 

Aspecte juridice

Legal issues:

 

Veronica Has,

 veronica_has@minind.ro

 

 

 

 

 

Directiva 69/493/CEE privind sticla cristal, cu modificările ulterioareversiunea consolidata

 

 

 

 

 

 

HG nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2008

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Mariana Voicu, mariana_voicu@minind.ro

 

 

 

 

 

 

 

Directiva 94/11/CE privind etichetarea materialelor utilizate ca elemente principale la încălţămintea destinată vânzării, cu modificările ulterioareversiunea consolidata

 

 

 

 

 

 

HG nr. 26/2002 privind stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vânzării către consumatori, republicată în în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2008

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

 

Mariana Voicu

mariana_voicu@minind.ro

 

 

FAQs

 

Regulamentul (UE) nr. 1007/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 septembrie 2011 privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului și a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE, cu modificările ulterioare – versiunea consolidata

HG nr. 699/2012 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului nr. 1007/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 495/19.07.2012

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Mariana Voicu

 mariana_voicu@minind.ro

 

 

 

Informatii punctuale

Specific information

 

Intrebari frecvente

FAQs

 

Articolele 34-36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Directiva/Directive

 

Legislatia nationala

National Legislation

 

 

 

Directiva (UE) 2015/1535

 

Ghidul de aplicare al directivei

 

Directive (EU) 2015/1535

laying down a procedure for the provision of information in the field of technical regulations and of rules on Information Society services (codification)

 

 

 

 

HG 1016/2004  privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

 

HG nr. 1220/2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

 

HG nr. 739/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană

 

HG nr. 401/2016 pentru modificarea și completarea H. G. Nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea și realizarea schimbului de informații în domeniul standardelor și reglementărilor tehnice, precum și al regulilor referitoare la serviciile societății informaționale între România și statele membre ale Uniunii Europene, precum și Comisia Europeană

 

Ordinul ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

 

Ordinul ministrului economiei, al  ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale şi al şefului Departamentului pentru Afaceri Europene nr. 958/469/1531/2009 privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi comerţului, al ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei şi al ministrului integrării europene nr. 732/2005/2/72/2006 pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

 

 

 

Persoane de contact

Contact Persons

 

Ionut Ciobanoiu

reglementari_tehnice@minind.ro

 

 

 

Ultima modificare: