ABORDAREA GLOBALĂ/GLOBAL APPROACH

Directiva/Directive

Legislaţia naţională

National Legislation

 

DIRECTIVA 2010/35/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI din 16 iunie 2010 privind echipamentele sub presiune transportabile si de abrogare a Directivelor 76/767/CEE,84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEEsi 1999/36/CE ale Consiliului

 

 

Legislaţie secundară

 

 

 

 

 

Persoana de contact

 

Viorel Dumitrescu, vdumitrescu@minind.ro