Directiva

Actul normativ care o preia

Directiva 97/68/CE - emisiile de la motoarele nerutiere, cu modificările ulterioare –versiunea consolidată

HG nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei (MO nr. 472 şi 472 bis/13.07.2007), modificată şi completată de HG nr. 829/2012 (MO nr. 617/28.08. 2012) şi de ORDIN nr. 2004/02.10.2013 al ministrului economiei pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei (MO nr. 657/25.10.2013).

Directiva 2000/14/CE - emisiile de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor, amendată prin Directiva 2005/88/CE

HG nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor

Informaţii suplimentare