Intrebari frecvente referitoare la

 

 

Directiva 2002/95/CE privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice (HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante peiculoase in echipamentele electrice si electronice)

 

si

 

Directiva 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice

(HG nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice)

 

 

1. OBIECTIV

 

1.1.    Care este baza legala a directivei 2002/96/CE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE) si a directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice (EEE)?

 

Directiva 2002/96/CE se bazeaza pe art. 175 al tratatului. Statele membre pot adopta masuri mai stricte pentru protectia mediului, atat timp cat aceste masuri sunt conforme legislatiei comunitare (principiul liberei circulatii a marfurilor prevazut in art. 28-30 ale tratatului). Anexa IA a directivei 2002/96/CE contine o lista a categoriilor de produse acoperite, iar anexa IB o lista a produselor din aceste categorii. Cum lista nu este exhaustiva, in principiu si daca vor, statele membre pot include si alte produse in legislatia nationala care implementeaza directiva 2002/96/CE. Scopul directivei este in principal sa previna producerea DEEE si sa promoveze reutilizarea, reciclarea si alte forme de valorificare a acestora pentru a se reduce volumul de deseuri eliminate. Ea are de asemenea drept scop sa imbunatateasca performantele de mediu ale tuturor operatorilor implicati in ciclul de viata a EEE (producatori, distribuitori si consumatori), in special a acelor operatori implicati in tratarea DEEE.

 

Directiva 2002/95/CE se bazeaza pe art. 95 al Tratatului. Scopul acestei directive este armonizarea legislatiei statelor membre privind limitarea utilizarii substantelor periculoase in EEE si de a contribui la protectia sanatatii si la recuperarea si eliminarea ecologica a deseurilor de echipamente electrice si electronice.

 

 

1.2.    Care sunt criteriile pentru a determina daca un produs este supus prevederilor directivei 2002/95/CE?

 

1) Echipamente “care functioneaza pe baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si masurare a acestor curenti si campuri”

[Directiva 2002/95/CE Art. 3 (a); HG nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice - art 3(1, a)]

 

Interpretare

 

In sensul acestei directive, prin “functioneaza pe baza de” se intelege ca echipamentele trebuie sa functioneze pe baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice. Cu alte cuvinte, electricitatea (nu petrolul sau gazul) este energia primara.

Se intelege de asemenea ca atunci cand curentul electric este intrerupt, aparatul nu isi poate indeplini functia principala. Daca energia electrica este utilizata numai pentru functii de sprijin sau control, acest tip de echipament nu intra sub incidenta directivei 2002/96/CE.

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE

 

-        Sistem de aprindere piezo-electrica

-        Motor cu aprindere

-        Masina de tuns iarba care functioneaza pe baza de motorina

-        Unelte pneumatice

-        Aragaz cu gaz si ceas electric

-        Ursulet cu baterie

 

 

2) Echipamente “destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu 1000 de volti curent alternativ si 1500 de volti curent continuu”

[Directiva 2002/95/CE, Art. 3(a); HG nr. 992/2005 - art 3(1, a)]

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE

 

-        Sistem de aprindere piezo-electrica (>1500 V)

-        Aparataj electric de inalta tensiune

 

 

3) Prezenta directiva se aplica si becurilor electrice si corpurilor de iluminat din gospodarii

[Directiva 2002/95/CE, Art. 2.1; HG nr. 992/2005 – art. 2(1)]

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE

 

-        Dispozitive medicale

-        Echipamente de masura si control (categoriile 8 si 9 ale directivei 2002/96/CE; categoriile 8 si 9 din HG nr. 448/2005 privind DEEE)

 

 

4) Echipamente care nu sunt acoperite de “legislatia comunitara specifica privind gestionarea deseurilor”

[Directiva 2002/95/CE, Art. 2.2 ; HG nr. 992/2005, art. 2.2]

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE

 

-        Aparate de radio auto

 

 

5) Piese de schimb pentru repararea sau reutilizarea echipamentelor electrice si electronice introduse pe piata inainte de data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. [HG nr. 992/2005 – art. 2(3)]

 

 

Interpretare

 

Aceasta directiva nu se aplica pieselor de schimb utilizate in echipamentele introduse pe piata inainte de data aderarii Romaniei la UE in scopul extinderii duratei lor de functionare sau dezvoltarii produsului.

 

 

6) Echipamente militare

[Directiva 2002/96/CE, Art. 2.3; HG nr. 448/2005, art. 2(5)]

 

Interpretare

 

Echipamentele militare sunt excluse din categoriile Anexei IA a directivei 2002/96/CE, si prin urmare nu sunt supuse prevederilor directivei 2002/95/CE.

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE

 

-        Arme, munitii, material de razboi

 

Opinia Comisiei este ca echipamentele care fac parte dintr-un alt tip de echipament care nu se supune prevederilor acestei directive nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE. Astfel, echipamentele proiectate pentru a fi instalate pe avioane, nave sau alte mijloace de transport nu cad sub incidenta directivei 2002/95/CE.

 

 

1.3.    Care sunt criteriile pentru a determina daca un produs cade sub incidenta Directivei 2002/96/CE?

 

1) Echipamentele care “functioneaza pe baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si de masurare a acestor curenti si campuri”

[DEEE Art. 3 (a); HG nr. 448/2005 – art. 3(a)]

 

Interpretare

 

Prin “functioneaza pe baza de” se intelege ca echipamentele au nevoie de electricitate (nu petrol sau gaz) ca energie primara pentru a-si indeplini functia principala.

 

In acelasi timp inseamna ca atunci cand curentul electric este oprit, aparatul nu poate indeplini functia sa principala. Daca energia electrica este utilizata numai pentru functii de sprijin sau control, acest tip de echipament nu cade sub incidenta directivei 2002/96/EC.

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/96/CE

 

-        Sistem de aprindere piezo-electrica

-        Motor cu aprindere

-        Masina de tuns iarba care functioneaza pe baza de motorina

-        Unelte pneumatice

-        Ursulet cu baterie

 

 

2) Echipamentele “destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu 1000 volti curent alternativ si 1500 volti curent continuu”

[directiva 2002/96/CE Art. 3 (a); HG nr. 448/2005 – art. 3(a)]

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta Directivei 2002/96/CE

 

-        Sistem de aprindere piezo-electrica (>1500 V)

-        Aparataj electric de inalta tensiune

 

 

3) Echipamente incluse “in categoriile prevazute in Anexa I A”

[DEEE Art. 2.1 si Anexa I; HG nr. 448/2005 Art. 2(1) si Anexa 1A ]

 

Excluse din categoria 6:

 

-        Utilaje industriale fixe de mari dimensiuni

 

Interpretare

 

“Utilaje industriale fixe de mari dimensiuni” sunt masini sau sisteme care constau dintr-o combinatie de echipamente, sisteme, produse finite si/sau componente, fiecare destinat exclusiv utilizarii in industrie, fixate permanent si instalate de profesionisti intr-un loc stabilit intr-un mecanism industrial sau intr-o constructie industriala pentru a executa o sarcina specifica.

Acestea nu sunt destinate introducerii pe piata ca unitati singure functionale sau comerciale. [1][1]

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta Directivei 2002/96/CE

 

-        platforme petroliere

-        pentru echipamentele de catering nu exista exceptie generala. Criteriul nu se refera la dimensiune, ci la faptul daca echipamentul este fixat sau nu

 

 

4) Produsele prevazute in Anexa I B care “contine o lista a produselor incluse in categoriile de echipamente electrice si electronice prevazute in Anexa IA”

[directiva 2002/96/CE Art. 2.1 si Anexa I B; HG nr. 448/2005 – art 2(1, (2) si Anexa 1B]

 

Interpretare

 

Cel putin tipul specific de echipament mentionat in Anexa I B este inclus in obiectivul Directivei 2002/96.

Corpurile de iluminat din gospodarii se refera la toate corpurile de iluminat din gospodarii.

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/96/CE

 

Excluse in mod explicit:

 

-       corpurile de iluminat din gospodarii

-       lampile cu filament

 

 

5) Echipamente care nu fac parte din alt echipament care nu cade sub incidenta directivei. [directiva 2002/96/CE Art. 2.1; HG nr. 448/2005 – art. 2(1)]

 

Interpretare

 

Cu referire la directiva 89/336/EEC privind compatibilitatea electromagnetica si la Ghidul pentru Implementarea acesteia, criteriile decisive sunt “Produs finit” sau “Instalatie fixa”.

 

Echipamentul care este parte componenta a unui alt tip de echipament este considerat produs finit. Un produs finit este orice dispozitiv / echipament care are o functie directa, cutie proprie si – acolo unde este aplicabil - porturi si conexiuni pentru utilizatorii finali. “Functia directa” este definita ca fiind orice functie a unei parti componente sau a unui produs finit indeplineste functia specificata de producator in instructiunile de utilizare. Aceasta functie poate fi indeplinita fara modificari sau conexiuni altele decat cele simple, care pot fi realizate de orice persoana.

Daca “alt tip de echipament” este o instalatie fixa, el nu va intra sub incidenta  directivei 2002/96/CE.

“Instalatie fixa” in sens larg se defineste ca “o combinatie de cateva  echipamente, sisteme, produse finite si/sau componente (numite de aici inainte “parti”) asamblate si/sau ridicate de un asamblor/instalator intr-un loc bine stabilit pentru a functiona  impreuna intr-un anumit mediu si pentru o functie specifica, dar care nu este destinata pentru a fi introdusa pe piata ca unitate singura functionala sau comerciala[2][2].

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/96/CE

 

-        Instalatii fixe ca centralele de incalzire, instalatiile industriale

-        Lifturi

-        Echipamente de masura si control utilizate in echipamente electronice care functioneaza cu petrol si benzina: instrumente de masura din instalatiile de forare

-        Convertoare de frecventa: componentele sunt acoperite de directiva 2002/96/CE numai atunci cand fac parte dintr-un produs care este inclus in domeniul de aplicare al directivei. Includerea sau excluderea va depinde de domeniul de utilizare al acestor componente si trebuie evaluat de la caz la caz.

-        Aparate radio auto si alte echipamente proiectate pentru utilizarea intr-un produs cuprins in directiva 2000/53 privind vehiculele scoase din uz (HG nr. 2406/2004 – Hotarare privind gestionarea vehiculelor scoase din uz)

-        Dispozitive de identificare a frecventei radio (RFID)[3][3]

 

 

6) Echipamente care nu sunt acoperite de “legislatia comunitara specifica privind gestionarea deseurilor.”

[directiva 2002/96/CE Art. 2.2; HG nr. 448/2005 – Art. 2(3)]

 

 

7) Echipamentele care nu sunt produse pentru scopuri militare

[directiva 2002/96/CE Art. 2.3; HG nr. 448/2005 – Art. 2(5)]

 

Interpretare

 

Aceasta nu se aplica, totusi, produselor care nu sunt destinate scopurilor militare

[directiva 2002/96/CE Art. 2.3; HG nr. 448/2005 – Art. 2(5)]

 

Exemple de produse care nu cad sub incidenta directivei 2002/96/CE

 

-        Arme, munitii, material de razboi

 

 

1.4.    Directiva 2002/96/CE si directiva 2002/95/CE se aplica produselor electrice si electronice pentru uz profesional?

 

Directiva 2002/96/CE contine prevederi care se refera la DEEE provenite de la gospodarii particulare si DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare.  Prevederile referitoare la finantarea DEEE provenite de la gospodariile particulare se gasesc in Art 8 din HG nr. 448/2005, in vreme ce Art. 9 din HG nr. 448/2005 se refera la DEEE provenite de la alti utilizatori decat gospodariile particulare. De asemenea, Articolul 10(3) din HG nr. 448/2005 nu limiteaza obligatia de marcare numai la EEE pentru gospodariile particulare, deoarece in anumite cazuri este dificil sa se distinga intre EEE de uz casnic si EEE de uz profesional. Prin urmare, obligatia de marcare se aplica si EEE de uz profesional.

 

Directiva 2002/95/CE nu face diferentiere intre EEE de uz casnic sau EEE de uz profesional, deci produsele pentru uzul profesional cad sub incidenta directivei 2002/95/CE.

 

 

1.5.    Directiva 2002/96/CE si directiva 2002/95/CE se aplica bateriilor?

 

Directiva 2002/95/CE restrictioneaza utilizarea metalelor grele in EEE, dar nu se aplica bateriilor.

 

Directiva 2002/96/CE se aplica bateriilor incorporate in EEE atunci cand acestea devin deseuri. In acest caz, ele vor fi colectate impreuna cu EEE pe baza directivei 2002/96/CE.

 

Aceasta are consecinte asupra responsabilitatii producatorului. Pentru bateriile incorporate in EEE, producatorii de baterii devin raspunzatori pentru tratare numai dupa ce bateriile sunt extrase din DEEE colectate. Prin urmare, bateriile care sunt colectate impreuna cu DEEE sunt incluse in tintele de colectare prevazute de directiva 2002/96/CE si, dupa extragerea lor din DEEE, in rata de colectare a directivei referitoare la baterii.

 

Bateriile incorporate in alte produse (automobilele sau EEE) vor fi colectate automat impreuna cu aceste produse in momentul in care devin deseuri. Pe baza directivei 2000/53 si a directivei 2002/96/CE, producatorul de automobile/ echipamentului electric suporta costurile colectarii, iar automobilele/ echipamentele electrice colectate trebuie transferate unui centru de tratare autorizat. Pe baza cerintelor minime de tratare din Directivele 2000/53 si 2002/96, bateriile vor fi extrase din vehiculul uzat colectat ca o cerinta minima de tratare. De aici inainte, producatorul bateriei este responsabil pentru acoperirea costurilor tratarii  ulterioare a bateriei.

 

 

1.6.    Directiva 2002/96/CE si directiva 2002/95/CE se aplica cartuselor de cerneala?

 

Articolul 3(a) al directivei 2002/96/CE (art. 3a din HG nr. 448/2005) defineste EEE ca “echipament care functioneaza pe baza de curenti electrici sau campuri electromagnetice si echipamentele de generare, transport si de masurare a acestor curenti si campuri, incluse in categoriile prevazute in anexa nr. 1A si destinate utilizarii la o tensiune mai mica sau egala cu 1000 volti curent alternativ si 1500 volti curent continuu.” Directiva 2002/96/CE defineste DEEE ca “EEE care constituie deseuri conform prevederilor Articolului 1(a) al Directivei 75/442/EEC privind regimul deseurilor, inclusiv toate componentele, subansamblele si produsele consumabile, parte integranta a echipamentului in momentul in care acestea devin deseuri”. Conform definitiei EEE, imprimanta este un EEE deoarece se incadreaza in categoria 3 a anexei 1B a directivei 2002/96/CE. Daca imprimanta se arunca, ea devine DEEE. Aceasta inseamna ca daca un cartus de cerneala se afla in  interioriul unei imprimante aruncate, cartusul devine o parte a DEEE deoarece este un consumabil care face parte din imprimanta in momentul in care aceasta devine deseu. Articolul 4 al directivei 2002/96/CE solicita statelor membre sa incurajeze proiectarea si fabricarea de EEE care sa ia in considerare si sa faciliteze demontarea si valorificarea, mai ales refolosirea si reciclarea DEEE-urilor, ale componentelor si materialelor lor. Cu toate acestea, cartusul in sine nu se incadreaza in definitia EEE, dar este considerat un consumabil. Prin urmare, directiva 2002/95/CE nu se aplica cartuselor de cerneala.

 

 

1.7.    Dispozitivele electrice sau electronice (cum ar fi aparatele radio auto) cad sub incidenta directivei 2002/95/CE sau a directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz (HG nr. 2406/2004)?

 

Unele dispozitive electrice si electronice (cum ar fi aparate radio, CD playere si sisteme de navigare) pot fi cumparate separat din magazinele de reparatii, supermarketuri sau magazine specializate si instalate si utilizate in vehicule. Intrebarea este daca aceste dispozitive cad sub incidenta directivei 2002/95/CE sau directivei 2000/53/EC.

 

Articolul 2(2) al directivei 2002/95/CE prevede: “Aceasta Directiva se aplica fara a se aduce atingere legislatiei Comunitatii privind cerintele de securitate si sanatate, precum si legislatiei comunitare specifice privind gestionarea deseurilor”.

 

Prin urmare, daca dispozitivele nu sunt destinate utilizarii in vehicule, acestea cad sub incidenta directivei 2002/95/CE. Daca dispozitivele sunt destinate in special pentru utilizarea in vehicule (cum ar fi aparatele radio auto), atunci se aplica directiva 2000/53.

 

 

1.8.    Directiva 2002/95/CE se aplica pieselor de schimb instalate in echipamente noi?

 

Directiva 2002/95/CE prevede ca EEE noi introduse pe piata pentru prima data incepand din 1 iulie 2006 nu trebuie sa contina plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurati (BPB) sau eteri de bifenili polibromurati (DEPB) [Articolul 4(1) - art. 4(1) din HG nr. 992/2005]. Directiva prevede doua categorii de derogari:

 

-       Directiva nu se aplica in cazul aplicatiilor prevazute in anexa.

-       Directiva nu se aplica pieselor de schimb pentru repararea sau reutilizarea EEE introduse pe piata inainte de 1 iulie 2006 (articolul 2(3) - corespunde art. 2(3) din HG nr. 992/2005). Aceasta este pentru a permite vechilor echipamente sa fie pastrate ca piese de schimb si sa asigure ca EEE vechi sunt refolosite. Aceasta derogare este limitata la vechile echipamente, de ex. cele introduse pe piata inainte de data aderarii Romaniei la UE [(HG nr. 992/200 5-  art. 2(3)]

 

Prin urmare, este permisa introducerea pe piata a pieselor de schimb – care contin substante periculaose – pentru repararea echipamentelor vechi (introduse pe piata inainte de data aderarii Romaniei la UE), dar nu pentru repararea echipamentelor noi (introduse pe piata dupa data aderarii Romaniei la UE). De fapt, comercializarea pieselor de schimb care contin substante interzise pentru repararea echipamentelor noi, ar prelungi existenta  substantelor periculoase in fluxul deseurilor si va impiedica eforturile de crestere a reciclarii.

 

 

1.9.    Utilizarea materialului care nu respecta prevederile directivei 2002/95/CE este permisa pentru dezvoltarea si/sau modernizarea produselor electrice si electronice introduse pe piata inainte de 1 iulie 2006?

 

Utilizarea materialelor neconforme cu directiva 2002/95 in EEE introduse pe piata inainte de 1 iulie 2006 in scopul dezvoltarii si/sau modernizarii lor este permisa in principiu cu conditia ca EEE sa nu fie introduse pe piata ca produse noi. Daca dupa dezvoltare si/sau modernizare, EEE sunt introduse pe piata ca produse noi, acestea trebuie sa fie conforme cu directiva 2002/95/CE.

 

Totusi, daca dupa dezvoltare si/sau modernizare EEE sunt introduse pe piata ca produse refolosite, directiva 2002/95/CE nu se aplica.

 

 

1.10.Interzicerea substantelor cuprinse in directiva 2002/95/CE se aplica procesului de productie?

 

In conformitate cu Articolul 4(1) al directivei 2002/95/CE (art. 4(1) din HG nr. 992/2005), “incepand cu 1 iulie 2006, statele membre vor admite introducerea pe piata numai a EEE noi care nu contin plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polimubromurati (BPB) sau eteri de difenil polibromurati (DEPB). Masurile nationale care restrictioneaza sau interzic utilizarea acestor substante in EEE, adoptate in conformitate cu legislatia comunitara inainte de adoptarea acestei directive pot fi mentinute pana la 1 iulie 2006.” Se intelege ca interzicerea substantelor se refera la produsul finit si nu la procesul de productie.

 

 

1.11.Interzicerea substantelor cuprinse in directiva 2002/95/CE se aplica produselor fabricate pentru uz personal?

 

Directiva 2002/95/CE se aplica numai produselor introduse pe piata. Produsele fabricate pentru uz personal nu cad sub incidenta directivei. Daca ulterior ele vor fi introduse pe piata, atunci trebuie sa respecte prevederile directivei.

 

 

1.12.Dispozitive de identificare a frecventei (RFID) cad sub incidenta directivei 2002/96/CE si a directivei 2002/95/CE?

 

RFID-urile se incadreaza in definitia EEE din directiva 2002/96/CE si directiva 2002/95/CE si pot fi considerate ca facand parte din Categoria 3 “echipamente informatice si de telecomunicatii”. RFID-urile cad sub incidenta directivei 2002/95/CE.

 

In ceea ce priveste directiva 2002/96/CE, daca RFID-urile sunt puse pe ambalajele EEE ele nu cad sub incidenta  directivei deoarece fac parte dintr-un produs care nu este acoperit de directiva 2002/96/CE. Daca sunt puse pe echipamente, producatorul echipamentelor este responsabil de reciclare.

 

 

1.13.Antenele, cablurile, fibrele optice si ghidurile pentru unde cad sub incidenta directivei 2002/96/CE si directivei 2002/95/CE?

 

Antenele si cablurile cad sub incidenta definitiei EEE din directiva 2002/96/CE si directiva 2002/95/CE. Diferenta dintre fibrele optice si electrice se refera la materiale, nu la functie (cablurile electrice pot fi si au fost utilizate pentru transmisia informatiilor, sunetelor, imaginilor etc.). Toate cablurile din interior si/sau ca extensii sau conexiuni care fac parte din echipament in momentul aruncarii lui sunt considerate DEEE. Toate cablurile utilizate pentru instalatiile fixe nu cad sub incidenta DEEE.

 

Stalpii si pilonii nu cad sub incidenta definitiei EEE. Daca produsele sunt integrate intr-o instalatie fixa nu sunt considerate DEEE. Sistemele modulare de cablare pentru aplicatii de voce, de date si video fac parte din Categoria 3 de “echipamente informatice si de telecomunicatii” a directivei 2002/96/CE si sunt acoperite de directiva 2002/95/CE.

 

 

1.14.Ce se intelege prin “produse infectate”?

 

Directiva 2002/96/CE se aplica categoriilor prevazute in Anexa IA a directivei (anexa IA din HG nr. 448/2005). Anexa IB (anexa IB din HG nr. 448/2005) contine o lista neexhaustiva a produselor din aceste categorii. Categoria 8 (categoria 8 din HG nr. 448/2005) se refera la “dispozitive medicale cu exceptia dispozitivelor implantate si infectate”. Produsele infectate sunt acelea care au venit in contact cu sangele sau alti contaminanti biologici inainte de ajunge la sfarsitul perioadei de utilizare.

 

 

1.15.Ce se intelege prin “jocuri video”?

 

“Jocurile video” sunt incluse in Categoria 7, Anexa IB a directivei 2002/96/CE [Anexa 1B, categoria 7 din HG nr. 448/2005]. Jocurile video se interpreteaza in sensul de echipamente hardware. Echipamentele hardware corespund definitiei EEE din directiva 2002/96/CE. Echipamentele software (carduri, CD-rom-uri, etc.) nu corespund definitiei EEE si pot fi considerate consumabile.

 

 

2. DEFINITII

 

 

2.1. Ce inseamna “introdus pe piata”?

 

Sintagma “introdus pe piata” din Articolul 10 (3) al directivei 2002/96/CE si Articolul 4 (1) al directivei 2002/95/CE (art. 3n) din HG nr. 448/2005 si art. 4(1) din HG nr. 992/2005) se refera la actiunea initiala prin care un produs devine disponibil pentru prima data pe piata comunitara. Aceasta are loc atunci cand produsul este transferat (transfer fizic sau transfer de proprietate) de la producator la un distribuitor sau consumator/utilizator final pe piata comunitara.

 

“A face un produs disponibil pentru prima data” se refera la fiecare piesa individuala a echipamentului introdus pe piata dupa data stabilita pentru restrictiile de substante (data aderarii Romaniei la UE), si nu la lansarea unui nou produs sau a unei linii de produse. De asemenea, conceptul introducerii pe piata se refera la fiecare produs individual, nu la un tip de produse, indiferent daca a fost produs ca o unitate individuala sau ca serii de produse.

 

Acelasi termen sau unul similar se foloseste in multe directive, cum ar fi directivele referitoare la piata interna bazate pe Noua Abordare si Abordarea Globala. Ghidul implementarii directivelor bazate pe Noua Abordare si Abordarea Globala defineste “introducerea pe piata” dupa cum urmeaza:

 

“Introducerea pe piata este actiunea initiala de face un produs disponibil pentru prima data pe piata comunitar, in vederea distribuirii sau utilizarii in Comunitate. A face disponibil se poate face cu plata sau gratuit [...] Un produs este introdus pe piata comunitara atunci cand este facut disponibil pentru prima oara. Acest lucru se produce atunci cand produsul este transferat din stadiul de productie cu intentia de a fi distributi sau utilizat pe piata comunitara. [...] Transferul produsului are loc fie de la producator sau de la reprezentantul autorizat al acestuia in Comunitate sau la persoana responsabila cu distribuirea produsului pe piata comunitara. Transferul se poate de asemenea face direct de la producator sau de la reprezentantul autorizat al acestuia in Comunitate catre consumatorul sau utilizatorul final. Produsul se considera transferat atunci cand a avut loc transferul fizic sau al dreptului de detinere. Acest transfer se poate face cu plata sau gratuit si poate avea loc pe baza oricarui instrument lega; prin urmare, un transfer se considera a fi avut loc prin  vanzare,  inchiriere, leasing si oferire drept cadou. ”

 

 

2.2.Valorile maxime de concentratie sunt stabilite in directiva 2002/95/CE?

 

In baza Articolului 5(1)(a), Comisia a aprobat decizia 2005/618/CE prin care se  admite o maxima concentratie de plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurati (BPB) si eter de bifenil polibromurati (PBDE) de 0,1% si de 0,01 % de cadmiu din greutatea materialelor omogene.

 

Material omogen inseamna un material care nu poate fi separat prin mijloace mecanice in diferite materiale.

 

Definitii:

 

Termenul “omogen” semnifica “cu compozitie uniforma”. Exemple de “materiale omogene” sunt tipuri individuale de materiale plastice, ceramice, sticla, metale, aliaje, hartie, carton, rasini, vopsele.

 

Termenul “separat prin mijloace mecanice” inseamna ca materialele pot fi, in principiu, separate prin actiuni mecanice cum ar fi: desurubarea, taierea, zdrobirea, macinarea sau procese abrazive.

 

Exemple:

 

 

2.3.Reutilizarea dispozitivelor cade sub incidenta directivei 2002/96/CE?

 

Tintele prevazute in Articolul 7 al directivei 2002/96/CE (art. 7 din  HG nr. 448/2005) pot fi atinse prin valorificare, reutilizare si reciclare a componentelor, materialelor sau substantelor si se refera la DEEE trimise pentru a fi tratate. Reutilizarea intregului echipament nu este acoperita de aceste tinte.

 

Tratarea este definita in Articolul 3(h) al directivei 2002/96/CE (art. 3h din HG nr. 448/2005) ca “orice activitate efectuata dupa predarea DEEE unei instalatii pentru depoluare, demontare, sfaramare, valorificare sau pregatire pentru eliminare, precum si orice alta operatiune efectuata pentru valorificare si/sau eliminarea DEEE.” Daca echipamentul este sortat in vederea reutilizarii inainte de a fi predat centrului de tratare, el nu este luat in calcul pentru tinte. Repararea intregului echipament nu este considerata tratare in sensul articolului 3(h). Totusi, reutilizarea componentelor este luata in calcul pentru realizarea tintelor. [1][1] (Interpretari conform Ghidului privind aplicarea Directivei 89/336/CEE privind compatibilitatea electromagnetica (Directiva 89/336/EEC amendata de Directivele 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 93/97/EEC)

 

[2][2] (Interpretari conform Ghidului privind aplicarea directivei 89/336/EEC privind compatibilitatea electromagnetica (directiva 89/336/EEC amendata de directivele 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 93/97/EEC)

http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide.htm , directivele care urmeaza sa fie amendate

http://europa.eu.int/comm/enterprise/electr_equipment/emc/revision/proposal.htm

[3][3] Dispozitivele de identificare a frecventei radio aplicate pe ambalaj sunt excluse de la domeniul de aplicare a directivei 2002/96. Daca sunt aplicate pe echipament, cad sub incidenta directivei 2002/96 si vor fi reciclate de catre producator.