HOTĂRĀRE nr. 470 din 23 mai 2007

privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi

EMITENT:     GUVERNUL

PUBLICAT ĪN: MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007

 

 

    Īn temeiul art. 108 din Constituţia Romāniei, republicată,

 

    Guvernul Romāniei adopta prezenta hotărāre.

 

    ART. 1

    Prezenta hotărāre reglementează condiţiile de utilizare a anumitor combustibili lichizi, inclusiv combustibilii marini, īn scopul reducerii emisiilor de dioxid de sulf, rezultate din arderea acestora, īn vederea diminuării efectelor negative ale acestor emisii asupra sănătăţii populaţiei şi mediului.

    ART. 2

    Reducerea emisiilor de dioxid de sulf, rezultate din arderea anumitor combustibili lichizi derivati din petrol, se realizează prin impunerea unor valori limita pentru conţinutul de sulf din combustibilii respectivi, ca o condiţie pentru utilizarea acestora pe teritoriul Romāniei, inclusiv īn marea teritorială şi īn zona economică exclusiva sau īn zonele de control al poluarii.

    ART. 3

    (1) Prevederile prezentei hotărāri nu se aplica:

    a) combustibililor care se folosesc pentru cercetare şi testare;

    b) combustibililor destinaţi prelucrării īnainte de arderea finala;

    c) combustibililor destinaţi prelucrării īn rafinarii;

    d) combustibililor utilizaţi de navele militare şi de alte nave folosite īn servicii militare;

    e) combustibililor necesari asigurării siguranţei unei nave sau pentru salvarea de vieţi omeneşti pe mare;

    f) combustibililor utilizaţi de o nava īn urma unei avarii survenite la nava sau la echipamentul sau, cu condiţia de a se lua, cat mai urgent posibil, măsurile necesare pentru repararea navei şi/sau a echipamentului, īn vederea prevenirii ori minimizarii excesului de emisii. Aceste prevederi nu se aplica dacă proprietarul sau comandantul a acţionat cu intenţia de a provoca daune ori din neglijenţa;

    g) combustibililor utilizaţi la bordul navelor care folosesc tehnologii aprobate de reducere a emisiilor conform art. 11.

    (2) Pentru situaţia prevăzută la alin. (1) lit. d), entitatile care administrează aceste nave adopta măsuri corespunzătoare care sa nu influenteze īn mod negativ operaţiunile sau capacitatea operationala a acestor nave, īn măsura īn care acest lucru este rezonabil şi posibil, īntrucāt aceste nave acţionează īn conformitate cu prevederile prezentei hotărāri.

    ART. 4

    Īn sensul prezentei hotărāri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

    a) motorina - orice combustibil lichid derivat din petrol, cu excepţia combustibilului marin, identificat conform poziţiilor tarifare 27101925, 27101929, 27101945 sau 27101949 din Tariful vamal al Romāniei, sau orice combustibil lichid derivat din petrol, exclusiv combustibilul marin, din care mai puţin de 65% īn volum, inclusiv pierderile, se distileaza la 250°C şi cel puţin 85% īn volum, inclusiv pierderile, se distileaza la 350°C, determinate prin metoda ASTM D 86; motorina definită īn <LLNK 12004   689 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piata a benzinei şi motorinei, cu modificările şi completările ulterioare, este exclusa din prezenta definitie. Motorina utilizata pentru motoarele nerutiere, precum şi pentru tractoare este, de asemenea, exclusa din prezenta definitie;

    b) combustibil marin - orice combustibil lichid derivat din petrol destinat a fi utilizat la bordul navelor, inclusiv acei combustibili definiţi īn Standardul roman SR ISO 8217:1996;

    c) combustibil diesel marin - orice combustibil marin care are viscozitatea ori densitatea incadrata īn intervalele de viscozitate şi, respectiv, densitate definite pentru sortimentele DMB şi DMC īn tabelul I din Standardul roman SR ISO 8217:1996;

    d) motorina marina - orice combustibil marin care are viscozitatea ori densitatea incadrata īn intervalele de viscozitate şi, respectiv, densitate definite pentru sortimentele DMX şi DMA īn tabelul I din Standardul roman SR ISO 8217:1996;

    e) pacura - orice combustibil lichid derivat din petrol, cu excepţia combustibilului marin, identificat conform poziţiilor tarifare de la 27101951 la 27101969 din Tariful vamal al Romāniei, sau orice combustibil lichid derivat din petrol, cu excepţia combustibililor definiţi la lit. a) şi b), care prin limitele de distilare se īncadrează īn categoria uleiurilor grele destinate utilizării drept combustibil şi din care mai puţin de 65% īn volum, inclusiv pierderile, se distileaza la 250°C, determinata prin metoda ASTM D 86. Dacă distilarea nu poate fi determinata prin metoda ASTM D 86, de asemenea, produsul derivat din petrol intra īn categoria pacura;

    f) MARPOL 73/78 - Convenţia internationala din 1973 pentru prevenirea poluarii de către nave, modificată prin Protocolul īncheiat la Londra la 17 februarie 1978, la care Romānia a aderat prin <LLNK 11993     6 10 201   0 16>Legea nr. 6/1993;

    g) anexa VI la MARPOL 73/78 - anexa intitulata "Reguli privind prevenirea poluarii atmosferei de către nave", inclusă īn MARPOL 73/78 prin Protocolul din 1997, la care Romānia a aderat prin Legea nr. 269/2006;

    h) zone de control al emisiei de SO x - zonele maritime definite de Organizaţia Maritima Internationala - IMO īn conformitate cu anexa VI la MARPOL 73/78;

    i) nave de pasageri - navele care transporta mai mult de 12 pasageri, pasager considerāndu-se orice persoana de pe nava, cu excepţia comandantului şi membrilor echipajului, persoanelor angajate sau incluse īn activităţile de bord şi copiilor cu varsta de sub un an;

    j) servicii regulate - seriile de voiaje efectuate de navele de pasageri pentru deservirea traficului īntre aceleaşi sau mai multe porturi ori serii de voiaj dinspre şi spre port, fără escale intermediare, conform unui orar publicat, ori efectuate cu o asemenea regularitate sau frecventa īncāt constituie un orar recunoscut;

    k) nave militare - navele care aparţin forţelor armate ale unui stat, poarta īnsemnele exterioare care disting aceste nave īn funcţie de naţionalitate, se afla sub comanda unui ofiţer īmputernicit de către guvernul statului respectiv şi al cărui nume apare īn lista de serviciu corespunzătoare sau īn echivalentul acesteia şi are un echipaj la bord care se afla īn serviciul regulat al forţelor armate;

    l) nave acostate la dana - navele care sunt legate sau ancorate īn siguranta īntr-un port romanesc sau īntr-un port din alt stat membru al Uniunii Europene pe perioada īncărcării, descărcării ori cānd efectuează o escala, inclusiv timpul petrecut atunci cānd nu sunt angajate īn operaţiuni de manipulare a mărfurilor;

    m) nave de navigaţie interioară - navele de navigaţie interioară, asa cum sunt definite īn Directiva Consiliului nr. 82/714/CEE din 4 octombrie 1982 privind cerinţele tehnice pentru navele de navigaţie interioară, incluzānd toate navele care deţin:

       (i) un certificat de navigaţie interioară, asa cum este definit īn Directiva nr. 82/714/CEE;

       (ii) un certificat emis īn temeiul art. 22 din Convenţia privind navigaţia pe Rin, revizuită;

    n) introducere pe piata - vānzarea sau punerea la dispoziţie, pe teritoriul Romāniei ori pe teritoriul oricărui stat membru al Uniunii Europene, unei terţe persoane contra cost sau gratuit, a combustibililor marini pentru combustie la bordul navelor. Este exceptată furnizarea sau punerea la dispoziţie a combustibililor marini pentru export, aflaţi īn tancurile de marfa ale navei;

    p) tehnologii de reducere a emisiilor - sistemul de purificare a gazelor evacuate sau orice alta metoda tehnologică care este verificata şi implementata;

    q) metoda ASTM D 86 - metoda prevăzută de către Societatea Americana pentru Testare şi Materiale īn editia din 1976 privind definiţiile şi specificaţiile standard pentru produsele derivate din petrol şi pentru lubrifianţi, preluată prin Standardul roman SR EN ISO 3405:2003;

    r) instalatie de ardere - orice echipament tehnic īn care combustibilii sunt oxidati īn scopul utilizării energiei termice generate.

    ART. 5

    (1) Se admite utilizarea, de la 1 ianuarie 2007, numai a pacurii īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 1,00% īn masa.

    (2) Prin excepţie, prevederile alin. (1) nu se aplica īn situaţia īn care autorităţile competente se asigura ca se realizează monitorizarea emisiilor pentru pacura utilizata īn:

    a) instalaţiile de ardere cărora le sunt aplicabile prevederile Directivei nr. 2001/80/CE, transpusa prin <LLNK 12003   541 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 541/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor īn aer ale anumitor poluanti proveniţi din instalaţii mari de ardere, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt īndeplinite simultan următoarele condiţii:

       (i) sunt considerate instalaţii mari de ardere noi - tip II şi tip III, īn conformitate cu prevederile pct. 10 şi 11 din anexa nr. 1 la <LLNK 12003   541 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

       (ii) respecta valorile limita de emisie pentru dioxid de sulf, prevăzute īn anexa nr. 4 la <LLNK 12003   541 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate īn conformitate cu art. 5 alin. (1) şi art. 9 ale aceleiaşi hotărāri;

    b) instalaţiile de ardere cărora le sunt aplicabile prevederile <LLNK 12003   541 20 301   0 33>Hotărārii Guvernului nr. 541/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă sunt īndeplinite simultan următoarele condiţii:

       (i) sunt considerate instalaţii mari de ardere existente - tip I, īn conformitate cu prevederile pct. 9 din anexa nr. 1 la <LLNK 12003   541 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

       (ii) emisiile de dioxid de sulf provenite din aceste instalaţii sunt mai mici decāt sau egale cu 1.700 mg/Nmc, la un conţinut de oxigen din gazele reziduale de 3% īn volum, măsurat īn stare uscata;

       (iii) iar de la 1 ianuarie 2008, emisiile de dioxid de sulf, provenite din instalaţiile de ardere aflate sub incidenta <LLNK 12003   541 20 302   5 44>art. 5 din Hotărārea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările şi completările ulterioare, sunt mai mici decāt sau egale cu emisiile rezultate īn urma conformarii cu valorile limita de emisie pentru instalaţii noi, prevăzute īn secţiunea A a anexei nr. 4 la <LLNK 12003   541 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 541/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu aplicarea, după caz, a prevederilor art. 10, 12 şi 13 din aceeaşi hotărāre şi ale anexei nr. 8 la aceasta;

    c) alte instalaţii de ardere care nu se īncadrează īn domeniul de aplicare prevăzut la lit. a) şi b), unde valorile emisiilor de dioxid de sulf nu depăşesc 1.700 mg/Nmc la un conţinut de oxigen din gazele reziduale de 3% īn volum, măsurat īn stare uscata;

    d) īn procesele de ardere īn rafinarii, unde valoarea medie lunară a emisiilor de dioxid de sulf mediata pentru toate instalaţiile din rafinare, indiferent de tipul de combustibil sau de combinatia de combustibil utilizata, se īncadrează īn valoarea limita care nu depăşeşte 1.700 mg/Nmc. Aceasta nu se va aplica instalaţiilor de ardere care se īncadrează īn domeniul de aplicare prevăzut la lit. a) sau, de la 1 ianuarie 2008, acelora care se īncadrează īn domeniul de aplicare prevăzut la lit. b).

    (3) Exploatarea instalaţiilor de ardere prevăzute la alin. (2), care utilizează pacura cu un conţinut de sulf mai mare decāt valoarea prevăzută la alin. (1), este permisă numai īn condiţiile deţinerii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu, emisă de către autoritatea competenta pentru protecţia mediului care stabileşte valorile limita de emisie.

    ART. 6

    (1) Se admite utilizarea, de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 0,2% īn masa.

    (2) Se admite utilizarea, de la 1 ianuarie 2008, numai a motorinei, inclusiv a motorinei marine, īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 0,1% īn masa.

    (3) De la 1 ianuarie 2010 prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplica pentru motorina marina.

    ART. 7

    (1) Navele de pasageri care efectuează servicii regulate către sau dinspre porturile romāneşti, operand īn marea teritorială, zona economică exclusiva şi zonele de control al poluarii, au obligaţia de a utiliza numai combustibili marini īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 1,5% īn masa.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplica tuturor navelor, indiferent de pavilionul pe care īl arboreaza, inclusiv acelor nave al căror voiaj īncepe īntr-un port din afară Uniunii Europene.

    (3) Datele de aplicare a prevederilor alin. (1) sunt următoarele:

    a) de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, pentru zona Marii Baltice menţionată īn Regula 14(3) a) din anexa VI la MARPOL 73/78;

    b) 11 august 2007 sau 12 luni de la intrarea īn vigoare a desemnării IMO, pentru zona Marii Nordului;

    c) 12 luni de la intrarea īn vigoare a desemnării, pentru oricare alte zone maritime, inclusiv porturile pe care IMO le desemnează ulterior ca zone pentru controlul emisiilor de SO x , īn conformitate cu Regula 14(3) b) din anexa VI la MARPOL 73/78.

    (4) De la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, toate navele care intra īn porturile romāneşti sunt obligate ca īn jurnalul de bord sa consemneze data şi ora fiecărei operaţiuni de trecere a combustibilului.

    (5) De la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri şi īn conformitate cu Regula 18 din anexa VI la MARPOL 73/78, furnizorii de combustibili marini au următoarele obligaţii:

    a) sa specifice conţinutul de sulf pe nota de livrare a buncherului, care trebuie sa fie īnsoţită de un esantion reprezentativ sigilat, purtānd semnatura reprezentantului furnizorului şi comandantului sau ofiţerului responsabil cu operatia de buncheraj, pentru toţi combustibilii marini comercializati;

    b) sa se īnregistreze īn registrul furnizorilor de combustibili marini, gestionat de Ministerul Economiei şi Finanţelor;

    c) sa livreze numai combustibili care corespund specificatiilor menţionate īn nota de livrare;

    d) sa aplice măsuri de remediere, după caz, a loturilor care nu se conformează cu cerinţele prevederilor prezentei hotărāri.

    ART. 8

    Se admite introducerea pe piata, de la data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, numai a combustibililor diesel marini īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 1,5% īn masa.

    ART. 9

    (1) De la 1 ianuarie 2010, următoarele nave au obligaţia de a utiliza numai combustibili marini īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 0,1% īn masa:

    a) navele de navigaţie interioară;

    b) navele acostate la dana, īn porturile romāneşti sau īn porturile din alte state membre ale Uniunii Europene, acordāndu-se echipajului suficient timp pentru a finaliza orice operaţie necesară de trecere de pe un combustibil pe altul, cat mai curānd posibil după sosirea la dana şi cat mai tārziu posibil īnainte de plecare.

    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica:

    a) navelor care, īn conformitate cu un orar publicat, urmează sa staţioneze mai puţin de doua ore;

    b) navelor de navigaţie interioară care deţin un certificat care atesta conformitatea cu prevederile Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare - SOLAS, la care Romānia a aderat prin <LLNK 11979    80 30 801   0 40>Decretul Consiliului de Stat nr. 80/1979, cu amendamentele ulterioare acceptate, atunci cānd aceste nave se afla pe mare;

    c) navelor stationate, cu motoarele oprite şi care primesc curent electric de la ţărm.

    ART. 10

    Se admite introducerea pe piata, de la 1 ianuarie 2010, numai a motorinei marine īn care conţinutul de sulf nu depăşeşte 0,1% īn masa.

    ART. 11

    (1) Autoritatea Navala Romana īn cooperare cu autorităţile competente din statele membre ale Uniunii Europene, după caz, aproba experimentarea tehnologiilor de reducere a emisiilor de gaze pentru navele aflate sub pavilionul acestora sau pentru navele din zonele maritime din jurisdicţia lor.

    (2) Īn timpul acestor experimente se permite utilizarea combustibililor marini care nu īndeplinesc prevederile art. 7-10, numai dacă:

    a) Autoritatea Navala Romana informează, īn scris, Comisia Europeană şi orice stat membru interesat, cu cel puţin 6 luni īnainte de īnceperea lucrărilor;

    b) permisele pentru experimente nu depăşesc 18 luni;

    c) toate navele implicate īn aceste experimente instaleaza echipamente sigilate pentru monitorizarea continua a emisiilor la cos şi le utilizează pe intreaga perioada a experimentarii;

    d) toate navele implicate realizează reduceri de emisii care sunt cel puţin echivalente cu cele care ar fi realizate prin limitarile sulfului din combustibilii specificati īn prezenta hotărāre;

    e) exista un sistem de management stabilit pentru toate deşeurile generate din procesul tehnologiilor de reducere a emisiilor pe intreaga perioada de īncercări;

    f) exista o evaluare a impactului asupra mediului marin, mai ales asupra ecosistemelor din porturi şi cheiuri, pe intreaga perioada de īncercări;

    g) rezultatele complete sunt furnizate Comisiei Europene şi puse la dispoziţia publicului īntr-o perioada de 6 luni de la finalizarea perioadei de īncercări.

    (3) Tehnologiile de reducere a emisiilor pentru navele care arboreaza pavilionul roman se aproba īn conformitate cu procedura prevăzută la alin. (2) al art. 3 din Regulamentul nr. 2.099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranta maritima şi prevenirea poluarii de către nave (COSS) şi de modificare a regulamentelor privind siguranta maritima şi prevenirea poluarii de către nave, avānd īn vedere:

    a) instrucţiunile care urmează sa fie dezvoltate de către IMO;

    b) rezultatele īncercărilor realizate īn conformitate cu alin. (2);

    c) efectele asupra mediului, inclusiv reducerile de emisii şi impactul asupra ecosistemelor din porturi şi cheiuri;

    d) fezabilitatea monitorizarii şi verificării.

    (4) Ca o alternativa la utilizarea combustibililor marini cu conţinut de sulf redus, care respecta prevederile, navele pot sa folosească o tehnologie aprobată de reducere a emisiilor de gaze, īn cazul īn care acestea:

    a) realizează īn mod continuu reduceri de emisii care sunt cel puţin echivalente acelor emisii care ar fi realizate prin limitarea conţinutului de sulf īn combustibilii marini prevăzuţi īn prezenta hotărāre;

    b) sunt echipate cu echipamente de monitorizare continua a emisiilor;

    c) prezintă documente amanuntite, pe baza criteriilor comunicate de către autorităţile portuare la IMO, privind deşeurile curente eliminate īn porturile, cheiurile şi estuarele īnchise, care nu au impact asupra ecosistemelor.

    ART. 12

    Ministerul Economiei şi Finanţelor informează Comisia Europeană dacă, datorită unei modificări neprevăzute īn aprovizionarea cu ţiţei, produse petroliere sau alte hidrocarburi, se intampina dificultăţi īn aplicarea valorilor limita privind conţinutul maxim de sulf prevăzute īn prezenta hotărāre.

    ART. 13

    (1) Ministerul Economiei şi Finanţelor monitorizează respectarea condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (1) şi la art. 7-10.

    (2) Se utilizează, după caz, următoarele metode de prelevare, analiza şi inspecţie:

    a) prelevarea combustibililor marini utilizaţi pentru combustie la bordul navei, īn timp ce sunt livrati navei, īn conformitate cu liniile directoare ale Organizaţiei Maritime Internaţionale, şi analizarea conţinutului de sulf;

    b) prelevarea şi analizarea conţinutului de sulf din combustibilii marini pentru combustie la bordul navei, care se găsesc īn tancurile navei, dacă este posibil, şi din esantioanele de combustibil sigilate, aflate la bordul navelor;

    c) inspecţia jurnalelor de bord şi a notelor de livrare a buncherului.

    ART. 14

    Prelevarea şi analizarea conţinutului de sulf se fac cu īncepere de la data restrictionarii introducerii pe piata şi utilizării pentru fiecare combustibil şi se efectuează cu regularitate şi prin metode care sa garanteze ca esantioanele sunt reprezentative pentru combustibilul verificat.

    ART. 15

    (1) Procedura de esantionare, respectiv prelevarea şi analizarea conţinutului de sulf, a combustibililor lichizi, inclusiv a combustibililor marini, se aproba prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, care se publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    (2) Esantionarea se realizează de către laboratoare de īncercări, organisme de certificare produs sau organisme de inspecţie independente, recunoscute īn acest scop de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

    (3) Lista organismelor recunoscute pentru efectuarea esantionarii se aproba prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi se publica īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

    ART. 16

    Metodele de referinta pentru determinarea conţinutului de sulf din pacura şi din combustibilii marini sunt cele prevăzute īn standardele SR EN ISO 8754:2004 şi SR EN ISO 14596:2003.

    ART. 17

    Metodele de referinta pentru determinarea conţinutului de sulf din motorina sunt cele prevăzute īn standardele SR EN 24260:2002, SR EN ISO 8754:2004 şi SR EN ISO 14596:2003.

    ART. 18

    (1) Īn caz de litigiu, metoda de referinta este metoda prevăzută īn Standardul roman SR EN ISO 14596:2003.

    (2) Interpretarea statistica a verificării conţinutului de sulf din motorina se efectuează īn conformitate cu Standardul roman SR EN ISO 4259:1999.

    ART. 19

    (1) Īn fiecare an, pana la data de 30 iunie, Ministerul Economiei şi Finanţelor īnaintează Comisiei Europene un raport cu datele naţionale privind conţinutul de sulf al combustibililor lichizi care cad sub incidenta acestei hotărāri, pentru anul calendaristic precedent, care sa conţină:

    a) numărul total de esantionari, īn funcţie de tipul de combustibil utilizat;

    b) cantităţile corespunzătoare de combustibili lichizi utilizaţi şi conţinutul de sulf mediu calculat;

    c) numărul inspectiilor făcute la nave;

    d) conţinutul mediu de sulf pentru combustibilii marini care nu intra sub incidenta prezentei hotărāri.

    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) conţine şi:

    a) tendinte observate īn calitatea aerului, acidifiere, costuri ale combustibilului şi schimbări modale;

    b) progrese īn reducerea oxizilor de sulf de la nave prin mecanisme ale Organizaţiei Maritime Internaţionale ce urmăresc initiativele comunitare īn acest sens;

    c) o noua analiza de eficienta a costurilor, inclusiv beneficii de mediu directe şi indirecte, a măsurilor prevăzute la art. 7 şi a posibilelor măsuri de reducere a emisiilor suplimentare;

    d) modalităţi de implementare a prevederilor art. 11.

    ART. 20

    (1) Operatorii economici care introduc pe piata combustibili lichizi, inclusiv combustibili marini, sunt obligaţi sa transmită trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe suport hārtie şi electronic, informaţii privind cantităţile totale de combustibili lichizi introduse pe piata.

    (2) Utilizatorii de combustibili lichizi, exlusiv cei de combustibili marini, sunt obligaţi:

    a) sa transmită trimestrial Ministerului Economiei şi Finanţelor, pe suport hārtie şi electronic, informaţii privind cantităţile totale de combustibili lichizi utilizaţi;

    b) sa permită laboratoarelor de īncercări, organismelor de certificare produs sau organismelor de inspecţie, independente, recunoscute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, esantionarea de combustibili lichizi.

    ART. 21

    Cheltuielile aferente activităţii de esantionare, īncepānd cu anul 2007, sunt suportate de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, īn limitele fondurilor alocate anual de la bugetul de stat.

    ART. 22

    (1) Constituie contravenţie nerespectarea următoarelor prevederi şi se sancţionează după cum urmează:

    a) art. 5 alin. (1), art. 6, art. 7 alin. (1) şi (5), art. 8, art. 9 alin. (1) şi art. 10, cu amenda de la 20.000 lei la 50.000 lei;

    b) art. 7 alin. (4), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;

    c) art. 20, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

    (2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile <LLNK 12001     2130 301   0 32>Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002   180 10 201   0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23

    (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. a) se fac de către personalul īmputernicit de Ministerul Economiei şi Finanţelor, īn baza rapoartelor de constatare ale laboratoarelor de īncercări, organismelor de certificare produs sau ale organismelor de inspecţie de terta parte, recunoscute de Ministerul Economiei şi Finanţelor, care efectuează activitatea de esantionare pentru combustibilii lichizi.

    (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b) se fac de către Autoritatea Navala Romana.

    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c) se fac de către personalul īmputernicit de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

    ART. 24

    Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri se abroga <LLNK 12003   142 20 301   0 33>Hotărārea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 112 din 12 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

    Prezenta hotărāre transpune Directiva 1999/32/CE din 26 aprilie 1999 privind reducerea conţinutului de sulf din anumiti combustibili lichizi şi de modificare a Directivei 93/12/CEE, publicată īn Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 121 din 11 mai 1999, modificată şi completată prin Directiva 2005/33/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 iulie 2005, publicată īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOCE) nr. L 191 din 22 iulie 2005.

 

 

                                 PRIM-MINISTRU

                            CALIN POPESCU-TARICEANU

 

                                Contrasemnează:

                                 --------------

                       Ministrul economiei şi finanţelor,

                               Varujan Vosganian

 

                  Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

                                 Attila Korodi

 

                           Ministrul transporturilor,

                                 Ludovic Orban

 

                     Departamentul pentru Afaceri Europene

                                Adrian Ciocanea,

                                secretar de stat

 

    Bucureşti, 23 mai 2007.

    Nr. 470.

 

                                       --------