MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI

 

ORDIN

privind stabilirea unui formular comun pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piata

 

 

Avand in vedere prevederile art. 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei,

in temeiul Hotararii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Comertului, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

ministrul de stat, ministrul economiei si comertului, emite urmatorul ordin:

 

Art. 1. - Se aproba formularul comun pentru prezentarea informatiilor nationale privind calitatea carburantilor introdusi pe piata, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 2. - Formularul comun mentionat la art. 1 este utilizat de Ministerul Economiei si Comertului pentru transmiterea informatiilor catre Comisia Europeana.

 

Art. 3. - Prezentul ordin transpune in legislatia nationala prevederile Deciziei nr. 2002/159/CE privind elaborarea unui formular comun pentru prezentarea sintezelor de date nationale referitoare la calitatea carburantilor.

 

Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

Bucuresti, 17 septembrie 2004

Nr. 662

 

 

ANEXA

 

FORMULAR COMUN

pentru prezentarea informatiilor nationale referitoare la calitatea carburantilor introdusi pe piata

 

1. Introducere

 

Hotararea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei stabileste specificatiile tehnice pentru toate tipurile de benzina si motorina introduse pe piata.

Pana cel tarziu la data de 30 iunie a fiecarui an trebuie prezentat un raport cu informatii nationale privind monitorizarea calitatii carburantilor in perioada ianuarie-decembrie a anului calendaristic precedent. Primul raport trebuie prezentat pana la data de 30 iunie 2006. Formularul de raportare este cel prevazut in anexa nr. 1 la prezenta anexa.

 

2. Detalii despre responsabilii cu compilarea rapoartelor de monitorizare a calitatii carburantilor

 

Ministerul Economiei si Comertului, responsabil cu elaborarea raportului privind monitorizarea calitatii carburantilor, trebuie sa completeze urmatorul tabel:

 

Anul de raportare

Tara

Data versiunii finale a raportului

Autoritatea responsabila cu raportarea

Adresa autoritatii

Persoana responsabila cu raportarea

Numarul de telefon:

Adresa de e-mail:

 

3. Definitii si explicatii

 

Calitatea de referinta a carburantilor: in Hotararea Guvernului nr. 689/2004 sunt prevazute specificatii tehnice pentru benzina si motorina introduse pe piata. Aceste specificatii tehnice pot fi considerate drept "calitatea de referinta a carburantilor" si includ:

a) benzina normala fara plumb (CO > 91);

b) benzina fara plumb (CO > 95);

c) motorina.

 

Calitatea nationala a carburantilor: calitatea nationala a carburantilor trebuie sa respecte "calitatea de referinta a carburantilor" si pot contine:

a) benzina super fara plumb (CO > 98);

b) benzina care inlocuieste benzina cu plumb;

c) benzina fara sulf (continut de sulf < de 10 ppm);

d) benzina cu un continut de sulf de 50 ppm;

e) motorina fara sulf (continut de sulf < de 10 ppm);

f) motorina cu un continut de sulf de 50 ppm.

 

4. Descrierea sistemului de monitorizare a calitatii carburantilor

 

Transmiterea catre Comisia Europeana a formularului comun pentru prezentarea informatiilor nationale privind calitatea carburantilor introdusi pe piata este insotita de descrierea functionarii Sistemului national de monitorizare a calitatii carburantilor.

 

5. Cantitatea totala de benzina si motorina introdusa pe piata

 

Se completeaza urmatorul tabel si se indica cantitatile pentru fiecare calitate de benzina si de motorina introduse pe piata:

 

Calitatea carburantilor

Cantitatea nationala totala comercializata (litri/tone)

Benzina normala fara plumb (CO minima = 91)1)

 

Benzina fara plumb (CO minima = 95)1)

 

Benzina fara plumb (CO minima = 95 si cu un continut de sulf mai mic de 50 ppm)2)

 

Benzina fara plumb si fara sulf (cu un continut de sulf mai mic de 10 ppm)3)

 

Benzina fara plumb (95 < CO < 98)

 

Benzina fara plumb (CO > 98)

 

Motorina4)

 

Motorina (cu un continut de sulf mai mic de 50 ppm)5)

 

Motorina (cu un continut de sulf mai mic de 10 ppm)6)

 

 

1) Conform specificatiilor din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004.

2) Conform specificatiilor din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004.

3) Conform specificatiilor din anexa nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004, cu exceptia continutului de sulf care trebuie sa fie mai mic de 10 ppm.

4) Conform specificatiilor din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004.

5) Conform specificatiilor din anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004.

6) Conform specificatiilor din anexa nr. 5 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004, cu exceptia continutului de sulf care trebuie sa fie mai mic de 10 ppm.

 

6. Disponibilitatea geografica a carburantilor fara sulf

 

Raportarea trebuie sa descrie in ce masura introducerea pe piata a carburantilor fara sulf este asigurata pe teritoriul Romaniei.

 

7. Stabilirea perioadei estivale in ceea ce priveste volatilitatea benzinei

 

Conform anexei nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 689/2004, presiunea vaporilor pentru benzina trebuie sa fie mai mica de 60 kPa pe perioada estivala, respectiv de la 1 mai la 30 septembrie.

 

Perioada estivala

1 mai - 30 septembrie

 

8. Formularul de raportare pentru benzina

 

Sinteza informatiilor privind monitorizarea calitatii benzinei colectate in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie este conforma tabelului din anexa nr. 1 la prezenta anexa. Metodele de incercare sunt cele prevazute in standardul SR EN 228:2004 sau, daca este cazul, intr-o versiune ulterioara.

 

9. Formularul de raportare pentru motorina

 

Sinteza informatiilor privind monitorizarea calitatii motorinei colectate in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie este conforma tabelului din anexa nr. 2 la prezenta anexa. Metodele de incercare sunt cele prevazute in standardul SR EN 590:2004 sau, daca este cazul, intr-o versiune ulterioara.

 

10. Depunerea raportului privind monitorizarea calitatii carburantilor

Raportul privind monitorizarea calitatii carburantilor va fi prezentat in mod oficial secretarului general al Comisiei Europene.

Raportul privind monitorizarea calitatii carburantilor poate fi transmis secretarului general al Comisiei Europene si in format electronic.

 

 

ANEXA Nr. 1

la formularul comun

 

SINTEZA

privind carburantii comercializati pentru vehicule cu motoare cu aprindere prin scanteie (benzina)

 

Tara

Anul de raportare

Calitatea de referinta sau calitatea nationala

 

1. Informatii privind calitatea benzinei introduse pe piata

 

Parametrii

Unitatea

Rezultatele analitice si statistice

Valoarea limita*)

Specificatia nationala, daca exista

Conform Directivei 98/70/CE

Numarul de esan-tioane

Mini-mum

Maxi-mum

Metoda

Abaterea standard

Mini-mum

Maxi-mum

Mini-mum

Maxi-mum

Cifra octanica "research"

-

 

 

 

 

 

 

 

95

-

Cifra octanica "motor"

-

 

 

 

 

 

 

 

85

 

Presiunea vaporilor "Reid"

kPa

 

 

 

 

 

 

 

-

60,0

Distilare:

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- evaporat la 100C

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

46,0

-

- evaporat la 150C

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

75,0

-

Analiza hidrocarburilor:

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- olefine

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

18,0

- aromatice

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

42,0

- benzen

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Continutul de oxigen

%(m/m)

 

 

 

 

 

 

 

-

2,7

Oxigenati:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- metanol

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

-

3

- etanol

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

-

5

- alcool izopropilic

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

-

10

- alcool tertbutilic

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

-

7

- alcool izobutilic

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

-

10

- eteri cu cinci sau mai multi atomi de carbon pe molecula

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

 

15

- alti oxigenati

%(v/v)

 

 

 

 

 

 

 

-

10

Continutul de sulf

mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

-

150

Continutul de plumb

g/l

 

 

 

 

 

 

 

-

0,005

 

*) Valorile limita sunt "valori reale" si au fost stabilite in conformitate cu procedurile privind stabilirea limitelor din SR EN ISO 4259:1999. Rezultatele masuratorilor individuale se interpreteaza conform criteriilor descrise in SR EN ISO 4259:1999.

 

2. Informatii privind cantitatea benzinei introduse pe piata

 

 

Total

 

Ianuarie

 

Aprilie

 

Iulie

 

Octombrie

 

Februarie

 

Mai

 

August

 

Noiembrie

 

Martie

 

Iunie

 

Septembrie

 

Decembrie

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la formularul comun

 

SINTEZA

pentru carburantii comercializati pentru vehicule cu motoare cu aprindere prin compresie (motorina)

 

Tara

 

Anul de raportare

 

Calitatea de referinta sau calitatea nationala

 

 

1. Informatii privind calitatea motorinei introduse pe piata

 

 

Parametrii

Unitatea

Rezultatele analitice si statistice

Valoarea limita*)

Specificatia nationala, daca exista

Conform Directivei 98/70/CE

Numarul de esantioane

Minimum

Maximum

Metoda

Abaterea standard

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Cifra cetanica

-

 

 

 

 

 

 

 

51,0

-

Densitatea la 15C

kg/m3

 

 

 

 

 

 

 

-

845

Distilare la 95 %

C

 

 

 

 

 

 

 

-

360

Hidrocarburi aromatice policiclice

% (m/m)

 

 

 

 

 

 

 

-

11

Continutul de sulf

mg/kg

 

 

 

 

 

 

 

-

350

 

*) Valorile limita sunt "valori reale" si au fost stabilite in conformitate cu procedurile privind stabilirea limitelor din SR EN ISO 4259:1999. Rezultatele masuratorilor individuale se interpreteaza conform criteriilor descrise in SR EN ISO 4259:1999.

 

2. Informatii privind cantitatea motorinei introduse pe piata

 

Numarul de esantioane in luna

Total

 

Ianuarie

 

Aprilie

 

Iulie

 

Octombrie

 

Februarie

 

Mai

 

August

 

Noiembrie

 

Martie

 

Iunie

 

Septembrie

 

Decembrie

 

 

 

Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 877/25.09.2004