GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 43 lit. c) din Legea nr. 137/1995 privind protectia mediului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Prevederile prezentei hotarari stabilesc conditiile introducerii pe piata:

a) a benzinei identificate conform pozitiilor tarifare 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 si 27101159 din Tariful vamal de import al Romaniei;

b) a motorinei identificate conform pozitiei tarifare 27101941 din Tariful vamal de import al Romaniei.

 

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) benzina - orice produs petrolier mineral volatil destinat functionarii motoarelor cu ardere interna si cu aprindere prin scanteie, care se utilizeaza pentru propulsarea vehiculelor;

b) motorina - carburant petrolier utilizat pentru autovehicule cu motoare Diesel.

 

Art. 3. - Se admite introducerea pe piata, pana la data de 1 ianuarie 2005, a benzinei care corespunde cel putin conditiilor tehnice si metodelor de incercare prevazute in anexa nr. 1.

 

Art. 4. - Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2005, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 2.

 

Art. 5. - Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3.

 

Art. 6. - Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2009, numai a benzinei fara plumb care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 3, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maximum 10 mg/kg.

 

Art. 7. - Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu benzina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a benzinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexele nr. 2 si 3.

 

Art. 8. - Se admite introducerea pe piata, pana la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 4.

 

Art. 9. - Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2007, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5.

 

Art. 10. - Se admite introducerea pe piata, de la data de 1 ianuarie 2009, numai a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5, cu exceptia continutului de sulf, care trebuie sa fie de maximum 10 mg/kg.

 

Art. 11. - Pentru autovehiculele care sunt prevazute sa functioneze cu motorina, in conditii de impact minim asupra mediului, se permite introducerea pe piata a motorinei care corespunde specificatiilor tehnice prevazute in anexa nr. 5.

 

Art. 12. - (1) Certificarea benzinei prevazute la art. 3 se face cu indeplinirea cel putin a conditiilor tehnice din standardele romane in vigoare, precum si a celor prevazute in anexa nr. 1.

(2) Certificarea benzinei prevazute la art. 4 se face cu indeplinirea cel putin a conditiilor tehnice din standardul SR EN 228:2003.

(3) Certificarea motorinei se face cu indeplinirea cel putin a conditiilor din standardul SR EN 590:2002.

 

Art. 13. - (1) Monitorizarea privind respectarea cerintelor prevazute la art. 4, 5 si 6 pentru benzina se face pe baza metodelor de incercare la care se face trimitere in standardul SR EN 228:2003.

(2) Monitorizarea privind respectarea cerintelor prevazute la art. 8, 9 si 10 pentru motorina se face pe baza metodelor de incercare la care se face trimitere in standardul SR EN 590:2002.

(3) Sistemul de monitorizare a calitatii benzinei si motorinei se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, pana la data de 31 decembrie 2004.

 

Art. 14. - Introducerea pe piata a benzinei si motorinei care indeplinesc cerintele prezentei hotarari nu poate fi interzisa, limitata sau restrictionata.

 

Art. 15. - (1) Metodele de incercare pentru parametrii specificati in anexele nr. 2 si 3 pentru benzina sunt metodele analitice din standardul roman SR EN 228:2003.

(2) Metodele de incercare pentru parametrii specificati in anexele nr. 4 si 5 pentru motorina sunt metodele analitice din standardul roman SR EN 590:2002.

 

Art. 16. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 si 12 si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(2) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 17. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 se fac de catre personalul imputernicit de Ministerul Economiei si Comertului si de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 se fac de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor numai in cazul in care benzina sau motorina este destinata comercializarii catre persoane fizice in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 18. - Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2003/17/CE a Parlamentului Europei si a Consiliului, care modifica Directiva 98/70/CE privind calitatea benzinei si motorinei.

 

Art. 19. - Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 20. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 732/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 461 din 13 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

 

Bucuresti, 5 mai 2004

Nr. 689

 

 

ANEXA Nr. 1

 

CONDITII TEHNICE

si metode de incercare pentru tipuri de benzina cu/fara plumb

 

A. Benzine cu plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie*)

 

Parametrii**)

Unitatea

Limite

Metoda de incercare

minime

maxime

Continut de sulf

% m/m

-

0,08

SR EN 24260:2002

Continut de hidrocarburi aromate

% v/v

-

42

SR 13474:2002

Continut de benzen

% v/v

-

3

SR EN 238:2000

 

 

B. Benzine fara plumb pentru autovehicule echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie*)

 

Parametrii**)

Unitatea

Limite

Metoda de incercare

minime

maxime

Continut de sulf

mg/kg

-

150

SR EN 24260:2002

SR ISO 8754:2002

Continut de hidrocarburi aromate

% v/v

-

42

SR 13474:2002

Continut de benzen

% v/v

-

3

SR EN 238:2000

 

*) - Celelalte conditii tehnice sunt prevazute in standardele nationale in vigoare

**) - Acesti parametrii vor fi evidentiati obligatoriu in certificatele de conformitate, standardele de firma, precum si in buletinele de incercare pentru fiecare lot livrat de producatorul si/sau furnizorul produsului.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

 

Benzina

 

Parametrii1)

Unitatea

Limite2)

minim

maxim

Cifra octanica «research»

 

953)

-

Cifra octanica «motor»

 

85

-

Presiunea vaporilor «Reid» in perioada de vara4)

kPa

-

605)

Distilare:

 

 

 

- evaporat la 100°C

% v/v

46,0

-

- evaporat la 150°C

% v/v

75,0

-

Analize hidrocarburi:

 

 

 

- olefine

% v/v

-

18,06)

- aromatice

 

-

42

- benzen

 

-

1,0

Continut de oxigen

% m/m

-

2,7

Oxigenanti:

 

 

 

- metanol, trebuie adaugati agenti de stabilizare

% v/v

-

3

- etanol, pot fi necesari agenti de stabilizare

% v/v

-

5

- alcool izopropilic

% v/v

-

10

- alcool tert butilic

% v/v

 

7

- alcool izobutilic

% v/v

-

10

- eteri continand 5 sau mai multi atomi de carbon in molecula

% v/v

-

15

Alti compusi oxigenanti7)

% v/v

-

10

Continut de sulf

mg/kg

-

150

Continut de plumb

g/l

-

0,005

 

1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 228:2003.

2) Valorile mentionate in specificatie sunt «valori adevarate». La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 «Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare» iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).

3) Benzina de tip regular fara plumb poate fi introdusa pe piata cu o cifra octanica motor (COM) minima de 81 si o cifra octanica de cercetare (COR) minima de 91.

4) Perioada de vara va incepe la 1 mai si se va termina la 30 septembrie. Pentru Statele Membre cu conditii climatice specifice zonei arctice perioada de vara va incepe la 1 iunie si se va sfarsi la 31 august.

5) Pentru Statele Membre cu conditii de iarna severa sau arctica, presiunea vaporilor nu depaseste 70 kP in timpul perioadei de vara.

6) Benzina de tipul regular fara plumb poate fi comercializata cu un continut maxim de olefine de 21 % v/v.

7) Alti mono-alcoli si eteri cu un punct de fierbere care nu il depaseste pe cel mentionat in SR EN 228:2003.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

 

Benzina

 

Parametrii1)

Unitatea

Limite2)

minim

maxim

Cifra octanica «research»

 

953)

-

Cifra octanica «motor»

 

85

-

Presiunea vaporilor «Reid» in perioada de vara4)

kPa

-

605)

Distilare:

 

 

 

- evaporat la 100°C

% v/v

46,0

-

- evaporat la 150°C

% v/v

75,0

-

Analize hidrocarburi:

 

 

 

- olefine

% v/v

-

18,0

- aromatice

 

-

35

- benzen

 

-

1,0

Continut de oxigen

% m/m

-

2,7

Oxigenanti:

 

 

 

- metanol, trebuie adaugati agenti de stabilizare

% v/v

-

3

- etanol, pot fi necesari agenti de stabilizare

% v/v

-

5

- alcool izopropilic

% v/v

-

10

- alcool tertbutilic

% v/v

-

7

- alcool izobutilic

% v/v

-

10

- eteri continand 5 sau mai multi atomi de carbon in molecula

% v/v

-

15

Alti compusi oxigenanti6)

% v/v

-

10

Continut de sulf

mg/kg

-

50

 

 

 

10*

Continut de plumb

g/l

-

0,005

 

* Pentru art. 6

1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 228:2003.

2) Valorile mentionate in specificatie sunt «valori adevarate». La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 «Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare» iar pentru stabilirea unei valori minime s-a luat in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).

3) Benzina de tip regular fara plumb poate fi comercializata cu o cifra octanica motor (COM) minima de 81 si o cifra octanica de cercetare (COR) minima de 91.

4) Perioada de vara va incepe la 1 mai si se va termina la 30 septembrie. Pentru Statele Membre cu conditii climatice specifice zonei arctice perioada de vara va incepe la 1 iunie si se va sfarsi la 31 august.

5) Pentru Statele Membre cu conditii de iarna severa sau arctica, presiunea vaporilor nu depaseste 70 kP in timpul perioadei de vara.

6) Alti mono-alcoli si eteri cu un punct de fierbere care nu il depaseste pe cel mentionat in SR EN 228:2003.

 

 

ANEXA Nr. 4

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

 

Motorina

 

Parametrii1)

Unitatea

Limite2}

minim

maxim

Numar cetanic

 

51,0

-

Densitate la 15°C

kg/m3

-

845

Punct de distilare 95 % v/v

°C

-

360

Hidrocarburi aromatice policiclice

% m/m

-

11

Continut de sulf

mg/kg

-

350

 

1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 590:2002

2) Valorile mentionate in specificatie sunt «valori adevarate». La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 «Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare» si a fost fixata o valoare minima, fiind luata in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).

 

 

ANEXA Nr. 5

 

SPECIFICATII TEHNICE

pentru carburantii folositi la autovehiculele echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare, impuse la introducerea pe piata, in vederea protejarii sanatatii populatiei si a mediului

 

Motorina

 

Parametrii1)

Unitatea

Limite2}

minim

maxim

Numar cetanic

 

51

-

Densitate la 15°C

kg/m3

 

845

Punct de distilare 95 % v/v

°C

-

360

Hidrocarburi aromatice policiclice

% m/m

-

11

Continut de sulf

mg/kg

-

50

 

 

 

10*

 

* Pentru art. 10

1) Metodele de incercare sunt cele specificate in SR EN 590:2002.

2) Valorile mentionate in specificatie sunt «valori adevarate». La stabilirea valorilor lor limita au fost aplicati termenii ISO 4259 «Produse petroliere - determinarea si aplicarea datelor de precizie in relatie cu metodele de incercare» si a fost fixata o valoare minima, fiind luata in considerare o diferenta minima de 2R peste zero (R = reproductibilitatea). Rezultatele masurarilor individuale vor fi interpretate pe baza criteriilor descrise in ISO 4259 (publicat in 1995).

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 442/18.05.2004