GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

 

Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotarari se refera la:

a) principiile generale de publicare a informatiilor privind zgomotul transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

b) metodele generale de masurare a zgomotului transmis prin aer de aparatele electrocasnice;

c) masurile de verificare si monitorizare a nivelurilor de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice.

(2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica in urmatoarele cazuri:

a) aparatelor, echipamentelor sau masinilor destinate exclusiv utilizarii industriale sau profesionale;

b) aparatelor care sunt parti integrante dintr-o cladire sau din instalatiile acesteia, cum ar fi: echipamentele de aer conditionat, cele de incalzire si ventilatie (cu exceptia ventilatoarelor de uz casnic, a hotelor de bucatarie si a aparatelor de incalzire de sine statatoare), arzatoarele cu combustibil lichid pentru incalzire centrala, pompele pentru sisteme de alimentare cu apa si sistemele de canalizare;

c) componentelor de echipamente, cum ar fi motoarele electrice;

d) aparatelor electroacustice.

 

Art. 2. – In sensul prezentei hotarari, urmatorii termeni se definesc astfel:

a) aparat electrocasnic - orice aparat, parte a unui echipament sau instalatie, fabricat, in principal, pentru utilizarea in locuinte, inclusiv beciuri, garaje si alte dependinte exterioare locuintei, in scopul intretinerii si curateniei locuintelor, a igienei personale, al prepararii si pastrarii alimentelor, producerii si distributiei agentilor de incalzire si racire, al producerii aerului conditionat, si a altor aparate utilizate in scopuri neprofesionale;

b) familie de aparate electrocasnice - toate tipurile diferitelor aparate electrocasnice, destinate aceluiasi scop si alimentate din acelasi tip de sursa de energie. In general, o familie de aparate electrocasnice include mai multe tipuri;

c) serie de aparate electrocasnice - toate aparatele electrocasnice apartinand aceluiasi tip, care au caracteristicile definite si sunt produse de catre acelasi producator;

d) lot de aparate electrocasnice - un numar specificat de aparate apartinand unei serii date, fabricate in aceleasi conditii;

e) zgomot aerian emis - nivelul de putere acustica ponderat A (LWA) emis de aparatele electrocasnice, exprimat in decibeli (dB), raportat la o putere acustica de referinta de un picowatt (1 pW), transmis prin aer.

 

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piata a aparatelor electrocasnice numai daca informatiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de catre acestea sunt publicate.

(2) Informatiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer sunt puse la dispozitie de producator sau, in cazul in care acesta nu este stabilit pe teritoriul Romaniei sau intr-un stat membru al Uniunii Europene, de importator.

(3) Nivelul de zgomot transmis prin aer se determina in conformitate cu conditiile prevazute la art. 6 alin. (1) si (2).

(4) Informatiile privind nivelul de zgomot transmis prin aer de aparatele electrocasnice vor fi verificate prin sondaj de catre organismele de control al pietei, in baza prevederilor art. 6 alin. (3).

(5) Fara a prejudicia rezultatele verificarilor prin sondaj, care pot fi efectuate dupa ce aparatele electrocasnice au fost oferite spre vanzare, organismele de control vor considera publicarea informatiilor despre zgomotul aerian emis ca fiind in conformitate cu prevederile prezentei hotarari.

 

Art. 4. – Producatorul sau importatorul de aparate electrocasnice raspunde pentru corectitudinea informatiilor furnizate.

 

Art. 5. – Atunci cand pentru anumite familii de aparate electrocasnice legislatia nationala in vigoare prevede existenta unei etichete privind eficienta energetica, inscrierea informatiilor referitoare la zgomotul transmis prin aer se face pe aceasta eticheta.

 

Art. 6. - (1) Metoda generala de incercare utilizata pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer trebuie sa aiba o precizie suficient de mare, pentru ca abaterile rezultate din masurari sa nu depaseasca 2 dB pentru nivelul puterii acustice ponderat A. Aceste abateri reprezinta efectele cumulative ale tuturor cauzelor incertitudinilor de masurare, cu exceptia variatiilor nivelului de zgomot aerian de la o incercare la alta.

(2) Metoda generala de incercare descrisa la alin. (1) se completeaza, pentru fiecare familie de aparate electrocasnice, cu o descriere a pozitiei, montajului, sarcinii si modului de operare, pentru aparatele electrocasnice aflate sub testare, pentru simularea utilizarii normale a aparatelor electrocasnice, precum si pentru asigurarea corespunzatoare a repetabilitatii si a reproductibilitatii. Pentru fiecare familie de aparate electrocasnice se specifica abaterea standard a reproductibilitatii.

(3) Metoda statistica utilizata la verificarea nivelului de zgomot aerian declarat al unui lot de aparate electrocasnice impune masurarea prin esantionare a unor loturi izolate de aparate electrocasnice, utilizandu-se teste unilaterale. Parametrii statistici fundamentali ai metodei statistice utilizate se stabilesc astfel incat probabilitatea de acceptare sa fie de 95%, daca 6,5% din nivelurile emisiilor de zgomot aerian ale lotului de aparate electrocasnice sunt mai mari decat nivelul declarat. Marimea unui esantion simplu sau echivalent trebuie sa fie de 3 bucati. Metoda statistica aleasa impune ca abaterea standard de referinta totala sa fie de 3,5 dB.

 

Art. 7. - (1) Aparatele electrocasnice care indeplinesc prevederile prezentei hotarari nu pot face obiectul interzicerii sau restrictionarii introducerii pe piata, de catre organismele de control, din motive vizand informatiile referitoare la zgomotul transmis prin aer de acestea.

(2) Daca in urma unui control efectuat de catre organismele de control, conform metodei descrise la art. 6 alin. (3), se constata ca nivelul de zgomot determinat depaseste nivelul declarat, atunci producatorul sau importatorul va trebui sa corecteze informatiile sau sa retraga imediat lotul de aparate electrocasnice defecte de pe piata.

(3) Reintroducerea pe piata a unui aparat electrocasnic se efectueaza numai in conditiile prevazute la art. 3.

 

Art. 8. - (1) Se considera ca informatiile privind nivelul zgomotului transmis prin aer de un aparat electrocasnic sunt corecte si incercarile au fost corect executate, daca masuratorile pentru determinarea nivelului de zgomot transmis prin aer si incercarile specifice au fost realizate in conformitate cu:

a) standardele romane care adopta standardele europene armonizate ale caror numere de referinta au fost publicate in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; sau

b) standardele si reglementarile tehnice nationale, in masura in care nu exista standarde europene armonizate in domeniile vizate de aceste standarde si reglementari tehnice nationale.

(2) Lista standardelor romane care adopta standardele europene armonizate si a standardelor si reglementarilor tehnice nationale, la care se face referire in alin. (1), se aproba prin ordin al ministrului de stat, ministrul economiei si comertului, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. Aceasta lista va fi actualizata periodic.

 

Art. 9. - (1) Ministerul Economiei si Comertului comunica Comisiei Europene textele standardelor si reglementarilor tehnice romane prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b).

(2) In situatia in care se considera ca standardele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) nu satisfac in totalitate cerintele prevazute la art. 6, Ministerul Economiei si Comertului sesizeaza Comisia Europeana. In baza deciziei adoptate, Ministerul Economiei si Comertului actioneaza in consecinta.

 

Art. 10. - (1) Constituie contraventie nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si se sanctioneaza conform dispozitiilor art. 46 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contraventiei prevazute la alin. (1) ii sunt aplicabile si dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

 

Art. 11. – Prezenta hotarare preia Directiva 86/594/EEC referitoare la zgomotul emis prin aer de aparatele electrocasnice.

 

Art. 12. – Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia prevederilor art. 9, care intra in vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

 

Art. 13. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 672/2001 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a aparatelor electrocasnice in functie de nivelul zgomotului transmis prin aer, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 445 din 8 august 2001, se abroga.

 

 

Bucuresti, 1 aprilie 2004

Nr. 482

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 348/21.04.2004