GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind furnizarea informatiilor referitoare la consumul de carburant si emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumparatorilor la comercializare

 

 

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare:

 

Art. 1. Informatiile privind consumul de carburant si emisiile de CO2 ale autoturismelor noi, destinate cumparatorilor ia comercializare, respectiv vanzare ori achizitionare in sistem leasing, sunt puse la dispozitie de producatori sau importatori pentru a permite cumparatorilor sa faca o alegere in cunostinta de cauza.

 

Art. 2. In sensul prezentei hotarari urmatorii termeni se definesc astfel:

a) autoturism - orice automobil care, prin constructie si echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje si/sau bunuri ale acestora, avand cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, cu exceptia vehiculelor cu doua sau trei roti, precum si vehiculelor cu destinatie speciala, astfel cum au fost definite prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele rutiere in vederea admiterii in circulatie pe drumurile publice din Romania - RNTR 2, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) autoturism nou - orice autoturism vandut pentru prima data de producator sau importator catre o persoana in scopul utilizarii lui si nu pentru vanzarea sau furnizarea acestuia catre un tert;

c) certificat de conformitate - documentul emis de producatorul autoturismului, prin care se certifica conformitatea acestuia cu tipul omologat;

d) punct de vanzare - un spatiu special amenajat, un salon auto sau un targ comercial unde autoturismele noi sunt expuse sau propuse pentru vanzare ori achizitionare in sistem leasing potentialilor cumparatori;

e) consum oficial de carburant - consumul de carburant determinat la omologare de catre autoritatea competenta in conformitate cu prevederile Directivei 80/1268/CE si specificat in anexa nr. VIII la Directiva 70/156/CE, care figureaza in certificatul de omologare sau in certificatul de conformitate al autoturismului. In situatia in care un model de autoturism are mai multe variante si/sau versiuni, consumul oficial de carburant al modelului in cauza este consumul oficial de carburant cel mai ridicat din grupa respectiva;

f) emisiile specifice oficiale de CO2 - pentru un autoturism emisiile de CO2 masurate conform dispozitiilor Directivei 80/1268/CE si specificate in anexa nr. VIII la Directiva 70/156/CE, care figureaza in certificatul de, omologare sau in certificatul de conformitate al autoturismului. In situatia in care un model de autoturism are mai multe variante si/sau versiuni, emisiile oficiale de CO2 ale modelului in cauza sunt emisiile oficiale de CO2 cele mai ridicate din grupa respectiva;

g) eticheta consumului de carburant - o eticheta care contine informatii destinate cumparatorilor privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului pe care il insoteste;

h) ghidul consumului de carburant - o culegere a datelor privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model de autoturism disponibil pe piata autoturismelor noi;

i) documentatie promotionala - ansamblul de materiale imprimate utilizate pentru comercializarea, publicitatea si promovarea autoturismelor in randul publicului larg, manuale tehnice, brosuri, publicitatea din ziare si reviste, revistele specializate si alte asemenea publicatii;

j) marca - denumirea comerciala a producatorului care apare in certificatul de conformitate si in documentele de omologare;

k) model - identificarea marcii, tipului si, dupa caz, a variantei si versiunii unui autoturism;

l) tipuri, variante si versiuni - autoturismele diferite ale unei marci care sunt declarate de producator, in sensul anexei nr. II B la Directiva 70/156/CE, si care sunt identificate ca tip, varianta, versiune intr-un mod unic prin caractere alfanumerice.

 

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piata a autoturismelor noi numai daca acestea sunt insotite de informatii cuprinse in eticheta privind consumul de carburant si emisiile de CO2, care sa fie in conformitate cu modelul prevazut in anexa nr. 1.

(2) In punctele de vanzare eticheta prevazuta la alin. (1) poate fi aplicata pe autoturism sau afisata alaturi intr-un mod vizibil.

 

Art. 4. - (1) Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" asigura elaborarea, sub forma de brosura, a unui ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2, al carui continut este in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Ghidul se elaboreaza cu consultarea producatorilor, se reactualizeaza cel putin o data pe an si va fi pus la dispozitie distribuitorilor de autoturisme noi contra cost.

(3) Distribuitorii de autoturisme noi au obligatia de a pune la dispozitie cumparatorilor, gratuit si la cerere, ghidul prevazut la alin. (1).

(4) Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 trebuie sa fie disponibil atat in punctele de vanzare, cat si la sediul Regiei Autonome "Registrul Auto Roman".

 

Art. 5. Pentru fiecare marca de autoturism trebuie sa existe un afis sau un alt mod de afisare care sa contina o lista cu date privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale tuturor modelelor de autoturisme noi expuse sau oferite spre vanzare ori achizitionare in sistem leasing la punctul respectiv de vanzare sau prin intermediul acestuia. Aceste date trebuie sa fie afisate intr-un mod vizibil, in conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

 

Art. 6. Documentatia promotionala va contine date privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale modelelor de autoturisme noi la care se face referire si se elaboreaza in conformitate cu prevederile anexei nr. 4.

 

Art. 7. Inscrierea pe etichete, ghiduri, afise sau in documentatia promotionala a altor indicatori, simboluri ori inscriptii privind consumul de carburant sau emisiile de CO2 care nu sunt conforme cu cerintele prezentei hotarari este interzisa daca este de natura sa creeze confuzii potentialilor cumparatori de autoturisme noi.

 

Art. 8. - (1) ncalcarea dispozitiilor prevazute la art. 3-7 constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de personalul anume imputernicit din cadrul Ministerului Economiei si Comertului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Dispozitiile referitoare la contraventii, prevazute la alin. (1) si (2), se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 9. Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 10. Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

 

 

Bucuresti, 18 martie 2004

Nr. 343

 

 

ANEXA nr. 1

 

MODEL

pentru eticheta privind consumul de carburant si emisiile de CO2

 

Eticheta privind consumul de carburant si emisiile de CO2

(297 mm x 210 mm)

Marca autoturismului

Modelul autoturismului

Tipul autoturismului

Varianta autoturismului[1])

Versiunea autoturismului1)

Tipul carburantului

Consumul oficial de carburant:

- l/100 km[2])

- km/l2)

Emisiile specifice oficiale de CO2 - g/km[3])

 

Un ghid continand date privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare a acestora.

Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu sunt de natura tehnica.

Dioxidul de carbon (CO2) este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei.

 

 

ANEXA nr. 2

 

DESCRIEREA

ghidului privind consumul de carburant si emisiile de CO2

 

Ghidul privind consumul de carburant si emisiile de CO2 trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

1. o lista elaborata anual, cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la vanzare, grupate in functie de marca si in ordine alfabetica. Daca ghidul este actualizat mai mult de o data pe an, el trebuie sa contina o lista cu toate modelele de autoturisme noi disponibile la data publicarii variantei actualizate in cauza;

2. tipul de carburant, valoarea numerica a consumului oficial de carburant si a emisiilor specifice oficiale de CO2 pentru fiecare model care figureaza in ghid. Valoarea corespunzatoare consumului oficial de carburant este exprimata fie in litri/100 kilometri (1/100 km), fie in kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinatie potrivita intre aceste doua formule si este indicata cu o precizie de o zecimala. Emisiile specifice oficiale de CO2 sunt exprimate in grame/kilometru (g/km) si rotunjite la numarul intreg cel mai apropiat.

Aceste valori pot fi exprimate in unitati diferite (galoane sau mile), in masura in care sunt compatibile cu dispozitiile Directivei 80/181/EEC;

3. o lista care sa iasa in evidenta, cu zece modele de autoturisme noi, cele mai performante din punct de vedere al randamentului energetic, clasificate in ordine crescatoare in functie de emisiile de CO2 pentru fiecare tip de carburant. Lista cuprinde modelul, valoarea numerica a consumului oficial de carburant, precum si emisiile specifice oficiale de CO2;

4. sfaturi destinate conducatorilor auto, care precizeaza ca o buna utilizare si o intretinere periodica a autoturismului, precum si un anumit comportament la volan, care cuprinde, de exemplu, evitarea conducerii agresive, rularea cu o viteza moderata, anticiparea franarii, verificarea umflarii corecte a pneurilor, reducerea perioadelor de relanti, evitarea transportarii de greutati excesive, imbunatatesc consumul de carburant si reduc emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismului lor;

5. o explicatie privind consecintele emisiilor de gaze cu efect de sera, potentialul acestora de a determina schimbari climatice si rolul autovehiculelor, precum si o referire la diferiti carburanti propusi cumparatorilor si la implicatiile utilizarii lor asupra mediului, pe baza datelor stiintifice si a celor mai recente cerinte legale.

 

 

ANEXA nr. 3

 

DESCRIEREA

afisului/altor modalitati de informare scrisa care trebuie expuse in punctele de vanzare

 

Afisele sau celelalte modalitati de informare scrisa trebuie sa raspunda cel putin urmatoarelor cerinte:

1. afisul sau celelalte modalitati de informare scrisa trebuie sa masoare cel putin 70 cm x 50 cm;

2. informatiile care figureaza pe afis trebuie sa fie usor de citit;

3. atunci cand informatiile sunt afisate pe un ecran electronic, acesta trebuie sa aiba cel putin dimensiunile 25 cm x 32 cm (ecran 17 inch). Informatiile afisate pot fi in miscare;

4. modelele noi de autoturisme trebuie sa fie grupate si prezentate separat in functie de tipul de carburant pe care il utilizeaza (benzina sau motorina). Pentru fiecare tip de carburant modelele trebuie sa fie clasificate in ordinea crescatoare a emisiilor de CO2, modelul al carui consum oficial de carburant este cel mai scazut figurand primul pe lista;

5. pentru fiecare model de autoturism de pe lista se precizeaza marca, valoarea numerica a consumului oficial de carburant si a emisiilor specifice oficiale de CO2.

Valoarea corespunzatoare consumului oficial de carburant este exprimata fie in litri/100 kilometri (1/100 km), fie in kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinatie potrivita intre aceste doua formule si este indicata cu o precizie de o zecimala. Emisiile oficiale specifice de CO2 sunt exprimate in grame/kilometru (g/km) si rotunjite la numarul intreg cel mai apropiat.

Aceste valori pot fi exprimate in unitati diferite (galoane sau mile), in masura in care sunt compatibile cu dispozitiile Directivei 80/181/EEC.

O propunere de model este data in tabelul urmator:

 

Tipul carburantului

Clasificarea

Modelul

Emisiile de CO2

Consumul de carburant

Benzina

1

 

 

 

2

 

 

 

.....

 

 

 

Motorina

1

 

 

 

2

 

 

 

.....

 

 

 

 

6. afisul sau celelalte modalitati de informare scrisa trebuie sa contina urmatorul text referitor la disponibilitatea ghidului privind consumul de carburant si emisiile de CO2: "Un ghid privind consumul de carburant si emisiile de CO2 pentru toate modelele de autoturisme noi poate fi obtinut gratuit in toate punctele de vanzare". In cazul afisarii electronice, acest text trebuie mentinut in permanenta;

7. afisul sau celelalte modalitati de informare scrisa trebuie sa contina urmatorul text: "Consumul de carburant si emisiile de CO2 ale unui autoturism depind nu doar de randamentul sau energetic, ci si de comportamentul la volan si de alti factori care nu tin de tehnica. Dioxidul de carbon este principalul gaz cu efect de sera responsabil pentru incalzirea planetei". In cazul afisarii electronice, acest text trebuie mentinut in permanenta;

8. afisul sau celelalte modalitati de informare scrisa trebuie sa fie reactualizate in intregime cel putin o data la 6 luni. In cazul afisarii electronice, reactualizarea trebuie facuta cel putin la un interval de 3 luni;

9. modalitatile traditionale de afisare pot fi inlocuite complet si permanent cu afisare pe ecran electronic. In acest caz, ecranul trebuie asezat astfel incat sa atraga atentia cel putin tot atator consumatori ca si in cazul in care afisarea ar fi realizata printr-o modalitate traditionala.

 

 

ANEXA nr. 4

 

FURNIZAREA

datelor privind consumul de carburant si emisiile de CO2 in documentatia promotionala

 

Ansamblul documentatiei promotionale trebuie sa contina datele privind consumul oficial de carburant si emisiile specifice oficiale de CO2 ale autoturismelor la care se refera. Aceste informatii trebuie sa raspunda cel putin urmatoarelor cerinte:

1. informatiile trebuie sa fie usor de citit, cel putin la fel de vizibile ca partea principala a informatiilor care figureaza in documentatia promotionala;

2. informatiile trebuie sa fie usor de inteles, chiar daca sunt citite rapid;

3. datele privind consumul oficial de carburant trebuie furnizate pentru ansamblul modelelor de autoturisme descrise in materialul promotional. Daca materialul promotional cuprinde mai mult de un model, se poate indica fie consumul oficial de carburant al tuturor modelelor descrise, fie intervalul dintre modelul cel mai putin performant si modelul cel mai performant. Consumul de carburant se exprima fie in litri/100 kilometri (l/100 km), fie in kilometri/litru (km/l), fie printr-o combinatie potrivita intre aceste doua formule. Toate aceste date numerice trebuie exprimate cu o precizie de o zecimala.

Aceste valori pot fi exprimate in unitati diferite (galoane sau mile), in masura in care sunt compatibile cu dispozitiile Directivei 80/181/EEC.

Daca documentatia promotionala mentioneaza numai marca si nu face referire la nici un model anume, nu este necesar sa se furnizeze date privind consumul de carburant.

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 293/05.04.2004[1] Se completeaza daca este cazul.

[2] Se completeaza cu o precizie de o zecimala cel putin una dintre valorile respective.

[3] Se rotunjeste la numarul intreg cel mai apropiat.