GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE pentru modificarea si completarea <LLNK 12005   992 20 301   0 33>Hotararii Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice

 

    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

 

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

 ARTICOL UNIC

 Hotararea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Dupa alineatul (2) al articolului 4 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Anexa se actualizeaza prin ordin comun al ministrului economiei si comertului si al ministrului mediului si gospodaririi apelor, in functie de evolutia progresului tehnic in domeniu."

2. Mentiunea privind transpunerea normelor comunitare va avea urmatorul cuprins:

"Prezenta hotarare transpune Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 037 din 13 februarie 2003, Decizia Comisiei 2005/618/CE care amendeaza Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European si a Comisiei, in scopul stabilirii valorilor maxime ale concentratiilor anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 214 din 19 august 2005, Decizia Comisiei 2005/717/CE de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 271 din 15 octombrie 2005, si Decizia Comisiei 2005/747/CE de modificare, in scopul adaptarii la progresul tehnic, a anexei Directivei 2002/95/CE privind limitarea utilizarii anumitor substante periculoase in echipamentele electrice si electronice, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 280 din 25 octombrie 2005."

3. Anexa se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

 

    Bucuresti, 21 iunie 2006.

    Nr. 816.

 

    ANEXA

 

UTILIZARILE

plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent,

difenililor polibromurati (PBB) sau difenileterilor (PBDE)

care sunt exceptate de la prevederile art. 4 alin. (1) din hotarare

 

    In aplicarea prevederilor art. 5 paragraful 1 lit. (a) din Directiva 2002/95/CE, sunt tolerate concentratii maxime de 0,1% in greutate de plumb, de mercur, de crom hexavalent, de difenili polibromurati (PBB) sau eteri de difenili polibromurati (DEPB) in materiale omogene, precum si o concentratie maxima de 0,01% in greutate de cadmiu in materiale omogene.

1. Mercur, in lampi compacte fluorescente, atunci cand cantitatea acestuia nu depaseste   5 mg per lampa

    2. Mercur, in lampi fluorescente drepte, cu utilizare generala, atunci cand:

    a) cantitatea de fosfat halogenat nu depaseste 10 mg;

    b) cantitatea de trifosfat, cu durata de viata normala, nu depaseste 5 mg;

    c) cantitatea de trifosfat, cu durata de viata lunga, nu depaseste 8 mg.

    3. Mercur, in lampi fluorescente drepte, cu utilizare speciala

    4. Mercur, in alte tipuri de lampi, care nu au fost mentionate specific in prezenta anexa

    5. Plumb, in sticla tuburilor cu raze catodice, in componente electronice si in tuburi  fluorescente

6. Plumb, ca element de aliere in otel cu continut de plumb pana la 0,35% in greutate, aliaj cu aluminiu cu continut de plumb pana la 0,4% in greutate si aliaj de cupru cu continut de plumb pana la 4% in greutate

7. Plumb, in aliaje de lipit cu temperatura de topire ridicata, ca de exemplu aliaje de lipit staniu-plumb avand continut de plumb mai mare de 85% in greutate, respectiv:

a) plumb, in aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare si matrice de stocare, echipamentele infrastructurii retelelor destinate comutarii, semnalizarilor, transmiterii si gestiunii retelelor in domeniul telecomunicatiilor;

    b) plumb, in piese electronice din ceramica (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).

    8. Cadmiu si compusii sai, in contacte electrice sau pentru cadmiere, cu exceptia utilizarilor interzise, potrivit prevederilorHotararii Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare

9. Crom hexavalent, ca anticoroziv pentru sistemele de racire din otel carbon ale frigiderelor cu absorbtie

    10. DecaBDE in aplicatii polimerice

    11. Plumb, in cuzineti si semicuzineti din bronz cu plumb

    12. Plumb, utilizat in sisteme de conectori cu pini flexibili

    13. Plumb, ca material de acoperire pentru inele C ale modulelor termoconductoare

    14. Plumb si cadmiu, in sticla optica si sticla filtranta

    15. Plumb, in aliajele de lipit constand din mai mult de doua elemente pentru  conectarea dintre pini si carcasa microprocesoarelor cu un continut de plumb cuprins intre 80% si 85% in greutate

16. Plumb, in aliaje de lipit care vizeaza realizarea unei conexiuni electrice viabile intre purtator si substratul semiconductorului in carcasele de circuit integrat tip Flip Chip.

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 588/07.07.2006