PARLAMENTUL ROMANIEI

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

 

1. Litera g) a alineatului (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"g) cantitatile detinute in barje si nave care se angajeaza in transportul in interiorul frontierelor nationale, in masura in care este posibil ca autoritatile competente sa mentina sub control aceste cantitati si cu conditia ca aceste cantitati sa fie imediat disponibile;"

 

2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:

"b) cantitatile destinate navelor;"

 

3. La articolul 8, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:

"(3) Modul de constituire a surselor proprii ale agentilor economici prevazuti in anexa va fi stabilit prin hotarare a Guvernului."

 

4. La articolul 10, alineatul (2), partea introductiva a alineatului (3) si alineatul (5) vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Autoritatea competenta propune Guvernului nivelul stocurilor minime si structura sortimentala a acestora in conditii nediscriminatorii si de transparenta.

(3) Autoritatea competenta are urmatoarele atributii si raspunderi principale:

.....................................

(5) In cursul anului poate fi operata modificarea structurii sortimentale si a defalcarii pe persoane juridice, in cadrul limitelor anuale, aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor. Modificarea va fi comunicata persoanelor juridice prevazute in anexa, cu cel putin 90 de zile inainte de data constituirii stocurilor."

 

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002

Nr. 677

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 947/23.12.2002.