GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind masurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalitati in aprovizionarea cu titei si produse petroliere

 

In temeiul prevederilor art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1 Se constituie Comitetul de Interventie, comitet interministerial, care actioneaza in cazul aparitiei unor disfunctionalitati in aprovizionarea cu titei si produse petroliere, datorate unor calamitati naturale, accidente industriale sau circumstante internationale si care ar produce dereglari majore pe piata.

 

Art. 2 Comitetul de Interventie intocmeste, in cazul aparitiei unei situatii de criza, un plan de interventie care stabileste masurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalitatile in aprovizionarea cu titei si produse petroliere.

 

Art. 3 (1) Comitetul de Interventie este format din reprezentanti ai Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerului Finantelor Publice,  la nivel de ministru si Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, la nivel de presedinte.

            (2) Presedintele Comitetului de Interventie este ministrul de stat, ministrul economiei si comertului.

 

Art. 4 Atributiile principale ale Comitetului de Interventie sunt urmatoarele:

a)      autorizarea disponibilizarii unor cantitati de titei sau produse petroliere din stocurile constituite conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de siguranta pentru titei si produse petroliere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 677/2002;

b)      impunerea de restrictii partiale sau totale la consumul de titei si/sau produse petroliere, in functie de deficitul estimat si prioritizarea livrarilor de titei si/sau produse petroliere catre anumite categorii de consumatori;

c)      reglementarea preturilor titeiului si produselor petroliere pentru a preveni cresterea lor excesiva.

 

Art. 5 In vederea implementarii operative a masurilor prevazute la art. 2, Comitetul de Interventie poate delega aplicarea acestora catre prefect.

 

Art. 6 Pentru stabilirea masurilor prevazute la art. 2, Comitetul de Interventie poate solicita informatii din partea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, precum si din partea oricarei persoane juridice cu activitate in domeniul petrolier si domeniile conexe acestuia, care au obligatia de a furniza de indata informatiile solicitate, in conditiile legii.

 

Art. 7 Presedintele Comitetului de Interventie informeaza Comisia Europeana asupra componentei si atributiilor Comitetului de Interventie.

 

Art. 8 Presedintele Comitetului de Interventie informeaza Comisia Europeana asupra masurilor aplicate pentru diminuarea efectelor create de aparitia unor disfunctionalitati in aprovizionarea cu titei si/sau produse petroliere.

 

Art. 9 Presedintele Comitetului de Interventie desemneaza un reprezentant care sa participe in numele Romaniei, in cadrul grupului de delegati ai Statelor Membre ale Uniunii Europene, convocat si coordonat de Comisia Europeana in cazul unei crize de aprovizionare cu titei si/sau produse petroliere.

 

Art. 10 Dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, Comitetul de Interventie va pune in aplicare prevederile Deciziei 77/706/CEE privind stabilirea unei tinte pentru reducerea consumului resurselor primare de energie, in eventualitatea dificultatilor in aprovizionarea cu titei si produse petroliere.

 

Art. 11 Prezenta hotarare transpune in legislatia nationala Directiva 73/238/CEE din 24 iulie 1973 privind masurile necesare pentru diminuarea efectelor create de dificultatile in aprovizionarea cu titei si produse petroliere, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 228/1 din 16 august 1973.

 

Art. 12 Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 octombrie 2005, cu exceptia prevederilor art. 7, 8 si 9, care se aplica de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.

 

 

Bucuresti, 16 noiembrie 2004

Nr. 2004

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1129/30.11.2004.