GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind stabilirea cerintelor referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor electrice de uz casnic

 

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. 8 alin. (2) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare, si ale art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Prezenta hotarare stabileste cerintele referitoare la eficienta si etichetarea energetica pentru introducerea pe piata a lampilor cu incandescenta, a lampilor fluorescente compacte cu balast incorporat, a lampilor fluorescente tubulare si a lampilor fluorescente compacte fara balast incorporat, alimentate exclusiv de la reteaua de distributie a energiei electrice de joasa tensiune, denumite in continuare lampi electrice de uz casnic, chiar daca sunt comercializate pentru alte utilizari decat cele casnice.

 

Art. 2. - Se excepteaza de la prevederile prezentei hotarari urmatoarele:

a) lampile cu un flux luminos mai mare de 6.500 lumeni;

b) lampile cu putere electrica mai mica de 4 wati;

c) lampile cu reflector;

d) lampile introduse pe piata, alimentate de la alte surse de energie, cum ar fi bateriile;

e) lampile introduse pe piata in vederea unei alte utilizari decat producerea de lumina in spectrul vizibil de la 400 pana la 800 nm;

f) lampile introduse pe piata sau comercializate ca parte a unui produs al carui scop principal nu este iluminatul, cu exceptia celor puse in vanzare ca piese de schimb;

g) lampile electrice de uz casnic a caror productie a incetat inainte de intrarea in vigoare a prezentei hotarari.

 

Art. 3. - (1) Se admite introducerea pe piata numai a lampilor electrice de uz casnic care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au aplicata, imprimata sau atasata pe exteriorul ambalajului individual al lampii o eticheta indicand clasa de eficienta energetica, prevazuta in anexa nr. 1;

b) sunt insotite de o fisa, cuprinsa in brosurile despre produs, care contine informatiile specificate pentru eticheta, prevazuta in anexa nr. 2, cu exceptia cazului in care nu se furnizeaza brosuri despre produs, cand eticheta oferita impreuna cu produsul indeplineste si calitatea de fisa.

(2) Informatiile standard cuprinse in eticheta si in fisa trebuie stabilite in conformitate cu standardele europene EN 50285 "Metode de masurare a eficientei energetice a lampilor electrice de uz casnic" si EN 50294 "Metoda de masurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampa".

(3) Pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Industriei si Resurselor si Asociatia de Standardizare din Romania vor asigura adoptarea standardelor prevazute la alin. (2) ca standarde nationale de eficienta energetica.

(4) Clasa de eficienta energetica a unei lampi electrice de uz casnic, specificata in eticheta si in fisa, este determinata conform anexei nr. 3.

 

Art. 4. -(1) Sunt supuse prevederilor prezentei hotarari si lampile electrice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta incheiat in conditiile legii.

(2) In cazul ofertei spre vanzare a unor astfel de bunuri prin intermediul contractelor la distanta oferta trebuie sa fie insotita de informatiile referitoare la caracteristicile tehnice ale lampilor electrice de uz casnic, prevazute in anexa nr. 4.

 

Art. 5. - (1) Producatorul unei lampi electrice de uz casnic sau reprezentantul sau autorizat raspunde pentru corectitudinea datelor inscrise pe eticheta si in fisa.

(2) Prin reprezentant autorizat se intelege persoana juridica avand sediul in Romania, imputernicita de producator sa actioneze in numele sau.

(3) Informatiile continute de eticheta si fisa se publica numai cu consimtamantul scris al producatorului sau al reprezentantului sau autorizat.

(4) In cazul in care nici producatorul, nici reprezentantul sau autorizat nu aplica eticheta, obligatia aplicarii acesteia revine distribuitorului. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat are obligatia sa transmita gratuit distribuitorului sau etichetele necesare, pana in momentul introducerii pe piata a lampilor electrice de uz casnic.

(5) Ambalajul nu trebuie sa poarte nici un element aplicat, imprimat sau atasat in exterior, de natura sa acopere sau sa reduca vizibilitatea etichetei.

(6) Prin distribuitor se intelege agentul economic care vinde en détail, inclusiv in rate, inchiriaza sau expune in scop comercial lampi electrice de uz casnic.

(7) Informatiile cuprinse in eticheta si in fisa se redacteaza in limba romana.

 

Art. 6. - Producatorul sau reprezentantul sau autorizat intocmeste si detine, timp de 5 ani de la data fabricarii ultimei lampi electrice de uz casnic din seria respectiva de fabricatie, documentatia care atesta conformitatea acesteia cu cerintele prezentei hotarari. Aceasta documentatie va fi prezentata spre examinare, la cerere, organelor de control abilitate si va contine:

a) denumirea si sediul producatorului;

b) descrierea generala a lampii electrice de uz casnic, pentru a permite identificarea acesteia;

c) informatii, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, in special cele care afecteaza in mod esential consumul de energie;

d) rapoarte privind testele de masurare efectuate in conditiile standardului european EN 50285 "Metode de masurare a eficientei energetice a lampilor electrice de uz casnic" si ale standardului EN 50294 "Metoda de masurare a puterii totale consumate a circuitului balast-lampa";

e) instructiuni de utilizare.

 

Art. 7. - In cazul in care producatorul sau reprezentantul sau autorizat nu are sediul in Romania, obligatia detinerii documentatiei prevazute la art. 6 si prezentarii acesteia spre examinare, la cerere, autoritatilor cu atributii de control in domeniu revine importatorului.

 

Art. 8. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1) si ale art. 5 alin. (5) si se sanctioneaza potrivit art. 46 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (2) si se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) si c) din Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a energiei, cu modificarile ulterioare;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 si se sanctioneaza potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 199/2000, cu modificarile ulterioare, sau art. 46 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Contraventiilor prevazute in prezenta hotarare li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

Art. 9. - Constatarea contraventiilor prevazute la art. 8 si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul anume imputernicit de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor si/sau de catre personalul anume imputernicit din cadrul Agentiei Romane pentru Conservarea Energiei, in conditiile legii.

 

Art. 10. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art. 11. - Prezenta hotarare intra in vigoare la 9 luni de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

 

ANEXA Nr. 1

 

ETICHETA

pentru indicarea consumului de energie si a clasei de eficienta energetica

 

Forma etichetei

 

1. Eticheta este aleasa dintre urmatoarele ilustratii:

- daca eticheta nu este imprimata pe ambalaj, ci se aplica sau se ataseaza o eticheta separata, trebuie sa se foloseasca varianta color;

- daca se utilizeaza varianta "negru pe alb" a etichetei, textul si fondul pot fi de orice culoare, cu conditia sa se pastreze lizibilitatea etichetei.

Ilustratie eticheta

2. Informatiile pe care trebuie sa le includa eticheta:

I. Clasa de eficienta energetica a lampii, determinata in conformitate cu anexa nr. 3. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.

II. Fluxul luminos al lampii, exprimat in lumeni, masurat in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin stan-dardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.

III. Puterea electrica (in wati) a lampii, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.

IV. Durata medie de viata nominala a lampii, exprimata in ore, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.

3. Daca informatiile specificate la poz. II, III si, unde este cazul, IV de la pct. 2 sunt incluse in alta parte a ambalajului lampii, ele pot fi omise de pe eticheta, la fel ca si rubrica ce le contine. In aceasta situatie eticheta este aleasa dintre ilustratiile urmatoare:

Ilustratie eticheta

Tiparire

4. Diferitele aspecte ale etichetei sunt definite astfel:

Ilustratie eticheta

Eticheta trebuie incadrata de un chenar de minimum 5 mm, la fel ca in figura. Daca nici o latura a ambalajului nu este suficient de mare ca sa poata contine eticheta si marginea goala sau daca aceasta ar acoperi mai mult de 50% din suprafata laturii celei mai mari, eticheta si marginea goala pot fi micsorate, dar nu mai mult decat este necesar pentru indeplinirea ambelor conditii. Totusi eticheta nu poate fi in nici un caz micsorata la mai putin de 40% (pe lungime) din dimensiunea standard. Daca ambalajul este prea mic pentru a permite aplicarea unei etichete micsorate in acest fel, eticheta trebuie sa fie atasata de lampa sau de ambalaj. Totusi, daca impreuna cu lampa se expune o eticheta de dimensiuni standard (de exemplu, atasata de raftul pe care este expusa lampa), eticheta de pe ambalaj poate fi omisa.

Culori utilizate

Varianta color:

CMGN - cian, magenta, galben, negru

De exemplu 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

Sageti:

A: X0X0

B: 70X0

C: 30X0

D: 00X0

E: 03X0

F: 07X0

G: 0XX0

Culoarea de contur X070

Textul este tiparit integral in negru. Fondul este alb.

 

Ilustratie eticheta

 

 

ANEXA Nr. 2

FISA

 

Fisa trebuie sa contina informatiile specificate pentru eticheta1):

I. Clasa de eficienta energetica a lampii, determinata in conformitate cu anexa nr. 3. Aceasta litera indicatoare se plaseaza la acelasi nivel cu sageata corespunzatoare.

II. Fluxul luminos al lampii, exprimat in lumeni, masurat in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.

III. Puterea electrica (in wati) a lampii, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.

IV. Durata medie de viata nominala a lampii, exprimata in ore, masurata in conformitate cu metodele de incercare stabilite prin standardele armonizate mentionate la art. 3 alin. (2) din hotarare.

_______________

1) Daca nu se furnizeaza brosuri despre produs, eticheta oferita impreuna cu produsul poate fi considerata ca indeplinind si calitatea de fisa.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA

 

Clasa de eficienta energetica a unei lampi electrice de uz casnic se determina dupa cum urmeaza:

Lampile fluorescente sunt incadrate in clasa A daca sunt:

- lampi fluorescente compacte fara balast incorporat (cele care necesita un balast si/sau alt dispozitiv de control pentru conectarea la retea)

 

W ≤ 0,15 √ Φ + 0,0097 Φ

 

- alte lampi

W ≤ 0,24 √ Φ + 0,0103 Φ

 

in care:

Φ  este fluxul luminos al lampii si

W este puterea electrica a lampii, exprimata in wati.

 

Daca lampa nu este incadrata in clasa A, se calculeaza o putere electrica de referinta WR,

dupa cum urmeaza:

 

WR = 0,88 √ Φ + 0,049 Φ                                cand Φ > 34 lumeni

          0,2 Φ                                                     cand Φ <= 34 lumeni

 

in care:

 Φ este fluxul luminos al lampii.

 

Indicele de eficienta energetica EI se calculeaza apoi astfel:

EI = W/WR,

in care:

 

W este puterea electrica a lampii, exprimata in wati.

Clasele de eficienta energetica sunt apoi determinate conform tabelului urmator:

Clasa de eficienta energetica

Indicele de eficienta energetica EI

B

EI < 60%

C

60% <= EI < 80%

D

80% <=EI < 95%

E

95% <= EI < 110%

F

110% <= EI < 130%

G

EI >= 130%

 

 

ANEXA Nr. 4

 

CARACTERISTICILE TEHNICE

ale lampilor electrice de uz casnic cuprinse in catalogul de comanda prin posta sau alte tipuri de vanzare la distanta

 

Cataloagele de comanda prin posta si alte mijloace de comunicare tiparite, mentionate la art. 4 din hotarare, contin urmatoarele informatii, furnizate in ordinea urmatoare:

 

1. Clasa de eficienta energetica (anexa nr. 1 pct. 2 poz. I)

Exprimata sub forma "Clasa de eficienta energetica... Pe o scara de la A (cea mai eficienta) la G (cea mai putin eficienta)". Daca aceste informatii sunt furnizate sub forma de tabel, ele pot fi exprimate prin alte mijloace, cu conditia sa se indice cu claritate ca scara este de la A (cea mai eficienta) la G (cea mai putin eficienta).

2. Fluxul luminos al lampii (anexa nr. 1 pct. 2 poz. II)

3 .Puterea electrica (anexa nr. 1 pct. 2 poz. III)

4. Durata medie de viata nominala a lampii (anexa nr. 1 pct. 2. poz. IV)

 

 

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 727/15.11.2001.